ANBI

Vereniging ION is in de aanvraagprocedure voor een ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). De onderstaande gegevens zijn voor deze status van belang om te vermelden op de website.

 • De naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
  Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, ook wel bekend als Vereniging ION
   
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
  RSIN: 002612793 en BTW-nummer: NL002612793B01
   
 • De contactgegevens van de instelling
  Vereniging ION, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, 030 - 630 03 90, info@vereniging-ion.nl
   
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  De vereniging heeft als doel de technische en bedrijfseconomische belangen van haar leden te behartigen voor zover deze belangen te maken hebben met oppervlaktetechnieken.
   
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • De namen van de bestuurders
  Voor de 3 bovengenoemde punten verwijzen wij u graag naar de pagina 'Organisatie', zie hiervoor de tekst en bijlagen van deze pagina.
   
 • Het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
  De beleidsbepalers (bestuursleden) krijgen geen beloning voor hun bijdragen in het bestuur. Zij doen dit allen vrijwillig.
  Voor het beloningsbeleid van het personeel is gekozen om (grotendeels) de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf te volgen. Bij zaken waar de CAO niet gevolgd wordt, is dit vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten.

   
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Hier rechts van de pagina vindt u een activiteitenoverzicht (jaarverslag) van 2018. Dit overzicht wordt ieder jaar aangemaakt en gepubliceerd.
   
 • Een financiële verantwoording
  Via deze link komt u bij het ' Financieel Jaarverslag 2018' van Vereniging ION.