Belastingplan 2016: samenvoeging WBSO en RDA

Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. In het Belastingplan staan onder andere de wijzigingen voor de WBSO in 2016.

De belangrijkste wijziging is dat de fiscale innovatie instrumenten S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Hiermee stimuleert het Ministerie van Economische Zaken innovatie door Nederlandse bedrijven. Het ministerie stelt in 2016 € 1.143 miljoen beschikbaar.

Meer zekerheid over fiscaal voordeel
In 2016 kunnen bedrijven voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kunnen ondernemers volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de winstbelasting. Dit biedt bedrijven meer zekerheid over het exacte fiscale voordeel en de mogelijkheden om dit voordeel te benutten.

Voor ZZP-ers die minimaal 500 R&D-uren (in de WBSO bekend als speur- en ontwikkelings- of S&O-uren) per jaar maken, is er een vaste aftrek.

Belangrijkste wijzigingen voor 2016

 • Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven
  Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Een uitgebreidere toelichting vindt u op de pagina WBSO aanvragen.
 • WBSO voor 2 soorten projecten
  Bedrijven en zelfstandigen kunnen in 2016 WBSO aanvragen voor 2 soorten innovatieve projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kunt u in 2016 geen WBSO meer aanvragen.
 • Voordeelpercentages en -bedragen
  Het WBSO-voordeel (de zogenoemde S&O-afdrachtvermindering) wordt per 2016 berekend over het totaal aan S&O-loonkosten, plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). Er gelden in 2016 twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor bedrijven. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Er is extra fiscaal voordeel voor startende bedrijven en zelfstandigen. Lees meer op de pagina Financieel voordeel en verrekening.
 • Begrippen toegevoegd en gewijzigd
  Omdat het Besluit RDA wordt ingetrokken, is een aantal begrippen uit de RDA opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Ook is een aantal bestaande begrippen in de WBSO gewijzigd.

Het begrip S&O-inhoudingsplichtige is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO is gericht op het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door bedrijven en niet door publieke kennisinstellingen.
Het begrip programmatuur is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO bedoeld is voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur en niet voor het ontwerpen van nieuwe systemen.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2016 onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer.

Bron: 19-11-2015 Website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/belastingplan-2016-samenvoeging-wbso-en-rda

Reacties