Bericht van SER

De Subcommissie classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad heeft op 13 november jl. een advies gepubliceerd over de stof:

Aceetaldehyde      casnr. 124-07-0   2014/28

Nadere informatie over dit advies en het bijbehorende persbericht (GSW/1707;124-16) kan worden verkregen bij mevrouw J.M. Rijnkels; tel. 070-3406631; e-mail jm.rijnkels@gr.nl.

De publicaties zijn te downloaden via onderstaande website:

http://www.gr.nl/nl/adviezen/gezonde-arbeidsomstandigheden/aceetaldehyde-2 of op te vragen bij de technische helpdesk van Vereniging-ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.

 

De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad heeft op 3 resp. 11 november j.l. adviezen gepubliceerd voor de stoffen:

Dimethylsulfaat    casnr. 77-0581-1 2014/27
Ethyleenoxide      casnr. 75-21-8 2014/26

De publicaties zijn te downloaden via onderstaande links:

http://www.gr.nl/sites/default/files/PB_Dimethyl_sulphate_201427.pdf

http://www.gr.nl/sites/default/files/201426_briefadvies_Ethyleenoxide.pdf

Of op te vragen bij de technische helpdesk van Vereniging-ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.

Reacties