Efficiëntere productielijnen dankzij verhuizing

Jaap van Peperstraten

Een verhuizing naar een nieuw pand is altijd een goede gelegenheid om eens kritisch naar de bestaande productielijnen te kijken. Bij GTB Finish heeft dat ertoe geleid dat alle productielijnen zijn vernieuwd. En dat was ook hard nodig als je kijkt in het oude pand, waar de oude productielijnen nog staan.

Efficiëntere productielijnen dankzij verhuizing De medewerkers hebben de dag na de verhuizing niet hoeven zoeken naar de nieuwe locatie, want die is pal naast het oude pand. “Beide panden zijn in ons bezit”, zegt directeur Maarten van de Manakker, “maar dit pand werd verhuurd. We hadden al een bouwvergunning om het oude pand te slopen en opnieuw te gaan bouwen, maar toen is de huurder vertrokken en kwam dit pand vrij. In september 2016 is gestart met de verbouwing en op 1 januari van dit jaar zijn we overgegaan. Op onze nieuwe locatie hebben we alles vernieuwd en één voor één de verschillende productielijnen opgestart. Die lijnen hebben we zelf ontworpen, samen met een technisch ingenieur die alles heeft uitgewerkt en de elektrotechnische aansluitingen heeft verzorgd.”

Bij binnenkomst oogt het allemaal heel modern. Er is veel ruimte en licht, het is schoon en wat meteen opvalt, is dat er veel efficiënter gewerkt kan worden dan in het oude pand. “Daar hadden we beperkte ruimte en iedere keer zetten we er een klein badje bij. Ook logistiek gaf het de nodige problemen, want je hebt altijd de achterste pallet nodig waardoor je alles iedere keer moest verzetten. Dat was totaal niet efficiënt meer. Nu kunnen we veel efficiënter werken in een doorgaande lijn zonder obstakels. Alle baden hebben nu dezelfde afmetingen, waardoor je veel makkelijker met rekken en dergelijke kunt werken. Door de ingevoerde procesbeheersing is de kwaliteit gestegen. Ook wat betreft de logistieke processen is het makkelijker geworden. We hadden al een ERP-pakket, maar dat hebben we nu uitgebreid. Niemand hoeft meer heen en weer te lopen voor de planning. Via een scherm bij de productielijn voorziet het systeem in een planningslijst per dag, zodat de medewerkers precies kunnen zien wat ze die dag moeten maken en digitaal kunnen afvinken wat ze gemaakt hebben.”

CHROOM VI

GTB Finish heeft geen automatische lijnen, alleen handlijnen. Het bedrijf doet geen grote series, alleen maar enkel stuks of kleine series. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de lijnen is hier natuurlijk rekening mee gehouden, evenals met de strengere milieueisen. Dat betekende onder meer dat de afzuigingen met daarbij de gaswassers extra sterk moesten zijn, de geluidsoverlast meer beperkt moest worden, evenals de uitstoot van diverse stoffen en dat er hogere eisen aan de vloer werden gesteld. 

In de loop van dit jaar zijn de diverse productielijnen achtereenvolgens opgestart. Aanvankelijk bleef het bedrijf voor sommige behandelingen nog in het oude pand werken, zodat klanten geen hinder ondervonden van de verhuizing. Eerst werd de zinklijn opgestart, vervolgens de lijn voor chemisch vernikkelen, daarna de lijnen voor polijsten, beitsen en passiveren en tot slot de lijn voor het hardverchromen.

Met de overgang naar het nieuwe pand is men, in verband met milieueisen, gestopt met het groen passiveren en het chemisch zwarten. Een ander (milieu)aandachtspunt is hardverchromen, wat op dit moment nog gebeurt met chroom VI. “Onze chemicaliënleverancier is hard bezig met het ontwikkelen en testen van een alternatief op basis van chroom III. Ik verwacht dat wij binnen enkele jaren zullen overstappen op dit alternatief. Dit zal een andere werkwijze vereisen, die onze medewerkers zich nog eigen moeten maken. Ik denk dat het alternatief op dit moment nog niet voor alle gebieden toepasbaar is, maar als we overgaan zal dit wel het geval moeten zijn. Daarnaast was de verhuizing voor ons ook een goed moment om over te gaan op een nieuw chemisch nikkelproces dat vrij is van lood en cadmium die onder de RoHSrichtlijn van de EU vallen (Restriction of Hazardous Substances, gevaarlijke stoffen). Ook zijn we in het zinkproces overgegaan op passiveringen die vrij zijn van kobalt.”

Handlijnen voor kleine series

Het bedrijf heeft alleen handlijnen voor enkel stuks of kleine series.

Voorbeeld van onder handen genomen werk

Voorbeeld van onder handen genomen werk.

PROCESBEHEERSING

De productielijnen zijn weliswaar niet automatisch, maar de sturing en beheersing van de processen gaat wél automatisch. Op de juiste plekken zijn druksensoren aangebracht, waardoor de baden meteen uitgeschakeld worden als ze beneden een bepaald niveau komen. Als de temperatuur in de baden niet klopt, gaat er een alarm af. Als de afzuiging ineens uitvalt, stopt de hele lijn.

Het voordeel van het handmatig werken aan kleine orders is de grote flexibiliteit. Het bedrijf heeft daar bewust voor gekozen. Bij nikkel bijvoorbeeld, kunnen we verschillende materialen en verschillende laagdiktes door elkaar behandelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij met ons handmatige nikkelproces er veel meer door kunnen krijgen dan met een automatische lijn, maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de producten en series die wij maken. Als een klant belt met iets wat even tussendoor moet, dan is dat vaak wel mogelijk. Wij hebben onze processen dan ook zo aangepast dat we op deze flexibele manier kunnen werken.”

GTB Finish richt zich op het hogere segment van de technische industrie en levert vooral aan toeleveranciers van ASML, Philips, OCE en dergelijke. Het gaat dan vooral om machinefabrieken en plaatwerkers. Bij de verbouwing van het pand heeft men ook een grotere cleanroom laten bouwen die voldoet aan ISO-klasse 6. De combinatie van grote flexibiliteit, kleine series en het marktsegment waarop men zich richt, pakt gunstig uit voor het werk in de cleanroom. Zowel nieuwe als bestaande Het bedrijf heeft alleen handlijnen voor enkel stuks of kleine series Voorbeeld van onder handen genomen werk. Voorgevel van het nieuwe pand van GTB Finish. klanten weten deze te vinden. Had het bedrijf eerst één parttimer in de cleanroom, inmiddels werken daar twee fulltimers en er zou er nog wel één bij kunnen.

Overzicht van de procesbaden met afzuiging naar de gaswasser

Overzicht van de procesbaden met afzuiging naar de gaswasser.

OPEN DAG

Op 12 januari 2019 is het open dag bij GTB Finish. Belangstellenden kunnen dan een kijkje in de keuken nemen: volgens het bedrijf een unieke kans om de in dit artikel beschreven inrichtingen techniek eens van dichtbij te zien.

CERTIFICERING

“Net als veel andere bedrijven in de branche hebben ook wij moeite om aan voldoende vakkrachten te komen. We zijn dit jaar begonnen met 13 medewerkers, nu zijn we met 16 medewerkers en nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe vakkrachten. Verder zitten we nu in het eindstadium van het behalen van het certificaat ISO 9001-2015. Een consultancybureau begeleidt ons daarin. Ik verwacht dat we begin 2019 ISO9001-2015 gecertificeerd zullen zijn. We zijn dit traject ingegaan, omdat dit veel gevraagd wordt in onze markt. Daarnaast brengt het certificeringstraject ook wel wat meer structuur binnen het bedrijf. Door het traject zijn we anders naar onze processen gaan kijken en nieuwe dingen gaan doen waar we zelf ook profijt van hebben.”

Al met al is de uitstraling van het bedrijf enorm verbeterd door de verbouwing en verhuizing. Het bedrijf merkt duidelijk dat nieuwe klanten makkelijker naar zo’n modern pand komen dan naar een gedateerd pand. Dat de klanten ook meer tevreden zijn, komt doordat de kwaliteit beter is, er veel meer structuur in de werkwijze zit en de doorlooptijden in de regel maximaal vijf werkdagen zijn. Klanten hoeven niet meer te bellen of te mailen om te vragen of iets al klaar is.
De verbeteringen aan en in het pand zelf, zoals de ramen in de zijwanden en het dak, evenals de dampbestendige ledlampen in het plafond, zorgen er onder andere voor dat het veel lichter is binnen. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen, zoals extra isolatie en verwarmingsinstallaties. Door de logische inrichting van de productielijnen is niet alleen het werk makkelijker geworden, maar ontstaat ook minder rommel en oogt de hele werkvloer schoon en opgeruimd.

Maarten van de Manakker is blij met de totaal vernieuwde hal en productielijnen. “Vroeger ben ik hier begonnen als vakantiewerker, nu ben ik directeur. Maar vanwege de drukte spring ik zelf nog regelmatig bij op de werkvloer. Dat is wel het voordeel van mijn lange staat van dienst: dat ik zelf ook alle werkzaamheden kan uitvoeren. Voor de nabije toekomst verwacht ik dat de kwaliteitseisen steeds hoger zullen worden, en de gevraagde levertijden nog korter. De procesbeheersing zorgt ervoor dat wij aan deze kwaliteitseisen en levertijden kunnen blijven voldoen.”

Medewerkster in de clean room

Medewerkster in de clean room.

Reacties