Algemene Ledenvergadering Vereniging ION

29-03-2023
-

Op woensdag 29 maart 2023 zal Vereniging ION haar Algemene Ledenvergadering organiseren. De leden van Vereniging ION zullen per e-mail hiervoor uitgenodigd worden.
De vergadering zal op deze dag gecombineerd worden met een themabijeenkomst. 

Reserveert u de datum alvast in uw agenda?