MBO-opleiding

Procesoperator A, met specialisatie poedercoaten

De MBO-opleiding Procesoperator A met specialisatie poedercoaten is binnen een jaar af te ronden, maar kan ook in eigen tempo gevolgd worden. Als alles goed wordt afgerond, krijgt de deelnemer een MBO-diploma niveau 2. Deze opleiding is dus ook interessant voor personen die in de poedercoating werken, maar geen kwalificatie hebben.

De opleiding is voor een groot gedeelte subsidiabel, dus voor de deelnemer is de grootste investering de tijd die in het volgen van de opleiding zit.

Het grootste gedeelte van de opleiding is gericht op de vereisten voor de procesoperator en bestaat uit de volgende acht werkprocessen:

  1. Productieproces voorbereiden (lezen en begrijpen productieorders);
  2. Apparatuur bedienen;
  3. Procesverloop bewaken;
  4. Kwaliteitscontroles aan proces en/of product uitvoeren;
  5. Apparatuur schoonmaken en onderhouden;
  6. Productieproces afronden;
  7. Metingen verrichten;
  8. Het geautomatiseerde proces regelen.

Ieder van de acht genoemde werkprocessen wordt afgesloten met zowel een theorietoets als een praktijkopdracht met een Proeve van Bekwaamheid. Naast twee keuzedelen, moeten er bepaalde (vanuit de overheid) vereiste vakken worden gevolgd. Denk hierbij aan Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap, deze vakken worden afgesloten met een examen. 

Binnen de online leeromgeving kunnen er vragen worden gesteld aan de docent. Ook is er een optie om deel te nemen aan een ‘virtueel leslokaal’ waarmee deelnemers, twee dagen in de week, online les krijgen van een docent.

Deze opleiding heeft ook een primeur, iets nieuws wat Litop zelf heeft ontwikkeld: het gaat om virtual reality (VR) waarmee de deelnemers echt in een bedrijf kunnen rondkijken, 360 graden. Hierin wordt interactief kijken geïntroduceerd; als je via VR naar een bepaald punt kijkt, bijvoorbeeld een machine of een installatie, dan opent dat zich en krijg je een filmpje, een foto of een stuk tekst te zien.

Voor meer informatie over deze MBO-opleiding, download de opleidingsbrochure

Aanmelden kan via de website van Litop.

LITOP         ION_logo

De MBO-opleiding Procesoperator A, met specialisatie Poedercoaten is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LITOP en Vereniging ION.

 


Bij vragen is ons secretariaat bereikbaar via telefoonnummer: 030 - 630 03 90 of opleidingen@vereniging-ion.nl.