ION Dag voor de Ondernemer

Presentaties

Hieronder treft u de presentaties aan van de ION Dag voor de Ondernemer, die plaatsvond op 11 april 2018.

Masterclass web- en eventmarketing
Govert-Henk Mijnders (professioneel trainer voor verkopen, commercieel adviseren, commercieel presenteren en beurs- en eventtrainer, Degaat)

De onthulling van de ION Borghardt Award
Hans van der Weijde (Program Manager Packaging, Tata Steel en voorzitter, Stichting Borghardt Fonds) en Patrick Visser (Beeldend Kunstenaar, Junk-art en maker van de Award)

Duurzame inzetbaarheid van mensen
Pam van den Hurk (ersoonlijk adviseur voor duurzame inzetbaarheid met reden én richting, Dilumia)

Blootstellingsbeoordelingen gevaarlijke stoffen en wat dan met CMR-stoffen?
Peter Kanters (senior consultant/arbeidshygiënist, DH-pro en verbetercoach, 5xbeter)

Blootstellingsbeoordelingen en Chroom(VI); hoe gaat Inspectie SZW hier in 2018 mee om?
Diana Martens (Inspectie SZW - Programmaleider voor de Metaalsector en Projectleider Gevaarlijke Stoffen)


De ION Dag voor de Ondernemer heeft als doel bedrijfskundige onderwerpen, waar (industrieel oppervlaktebehandelende) bedrijven zich mee bezig (moeten) houden, aan te bieden.

De dag start met de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION. Aansluitend is er een programma met onderwerpen die momenteel in de branche leven. Specialisten uit de praktijk geven inzicht in zaken waar we als oppervlaktebehandelaars dagelijks mee geconfronteerd worden. Uiteraard is er ruim de gelegenheid om elkaar in een sfeervolle ambiance te ontmoeten. Zie voor een impressie het videoverslag 2017  https://www.youtube.com/watch?v=x1KqVKcp8m4.

Deze editie (11 april 2018) is gekozen voor het hoofdthema 'Web- en eventmarketing', maar uiteraard komen er ook diverse andere onderwerpen aan de orde.

U kunt zich aanmelden via de website www.verening-ion.nl.

De ION Dag voor de Ondernemer is voor leden van Vereniging ION gratis toegankelijk. Ook bedrijven die geen lid van Vereniging ION zijn, kunnen zich aanmelden voor de netwerklunch en het openbare middagprogramma.

Vanwege de masterclass web- en eventmarketing zijn ook de medewerkers van standhouders, die zich hebben ingeschreven voor de SURFACE Campus, van harte uitgenodigd om het middagprogramma van dit evenement kosteloos bij te wonen (peildatum 1 april 2018).

Locatie: InnStyle, Herenweg 55, 3602 AN Maarssen

Het programma

10.30 uur      Net na de file binnen komen lopen voor het koffie en thee inloop moment

11.00 uur      Algemene Ledenvergadering Vereniging ION
                    (besloten, alleen voor leden)
                   
Rik van Thiel (Vereniging ION - voorzitter)

Het bestuur en bureau zullen u bijpraten over zaken die de afgelopen tijd hebben gespeeld, en de komende tijd gaan spelen. Een jaaroverzicht heeft reeds in het vakblad Oppervlaktetechnieken, editie 1-2018 gestaan, maar uiteraard kunnen er aanvullende vragen worden gesteld. Ook zullen de cijfers over 2017 worden gepresenteerd en zal het communicatieplan worden besproken. Het is dé kans voor leden van Vereniging ION om de koers van de vereniging te beïnvloeden. De vergaderstukken worden 2 weken voor de vergadering ter beschikking gesteld en Mentimeter zal weer worden ingezet.

12.00 uur      De even bijpraten en table top expositie bezoeken netwerklunch

In de pauze is er ruim de tijd om met 2XPO in gesprek te gaan over de Week van de Oppervlakte Technologie en daarbinnen de Surface Campus. Tevens zal er zoals ieder jaar een table top expositie zijn van diverse bedrijven. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan even contact op met het secretariaat.

13.00 uur      Masterclass web- en eventmarketing
                  
Govert-Henk Mijnders (professioneel trainer voor verkopen, commercieel adviseren, commercieel presenteren en beurs- en eventtrainer, Degaat)

Ieder bedrijf moet zich online en in de fysieke wereld presenteren. Klanten komen immers meestal niet vanzelf. Hoe pak je een goede campagne aan, hoe kies je de mix online/offline en hoe presenteer je de onderneming het beste. Wat zijn de mogelijkheden van een online marketingcampagne, en hoe meet je de resultaten? Welke mogelijkheden zijn er in fysieke presentaties, welke verwachtingen mag je hebben, en hoe realiseer je die verwachtingen?

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het branche-evenement de Week van de Oppervlakte Technologie 2018, van 13-15 november in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Als je deelnemer bent aan de Surface Campus; hoe kun je de impact maximaliseren, zowel door de campagne in de aanloop, alsook de presentatie van de stand op de Surface Campus. Als je bezoeker bent van het ION Congres, de Surface Campus of één van de themapleinen; hoe plan je dan je bezoek en realiseer je de vooraf gestelde doelen.

15.00 uur      De even bijpraten, nog wat vragen stellen en table top expositie bezoeken netwerkpauze

15.30 uur      De onthulling van de ION Borghardt Award
                   
Hans van der Weijde (Program Manager Packaging, Tata Steel en voorzitter, Stichting Borghardt Fonds) en Patrick Visser (Beeldend                                    Kunstenaar, Junk-art en maker van de Award)

Op deze dag, 11 april 2018, opent de inschrijving voor de innovatieprijs; de ION Borghardt Award. De voorzitter van de Stichting Borghardt zal het startsein geven voor de inschrijving editie 2018 en de jury voorstellen. De maker van de ION Borghardt Award 2018 zal de award onthullen. De prijsuitreiking is op 13 november tijdens de openingsceremonie van de Week van de Oppervlakte Technologie in ’s-Hertogenbosch. Zie voor het regelement en het inschrijfformulier de website www.vereniging-ion.nl.

De Kunstenaar in de oppervlaktetechnologie 2018/2019 heeft de award gemaakt. Deze editie is gekozen voor Patrick Visser uit Leiderdorp. Patrick noemt zichzelf een autodidactisch kunstenaar. Hij maakt zijn objecten van materialen die andere mensen als rommel zien. Rommel die hij vindt bij autosloperijen, in de vuilcontainers of gewoon op straat. Patrick maakt zijn kunst al langere tijd van voornamelijk metalen en noemt zijn creaties Junk-art.

Patrick is een autodidact, wat overigens niet geheel zijn eigen keuze is. Een autistische stoornis stond een ‘normale’ opleiding in de weg. Daardoor is hij noodgedwongen zijn eigen weg gaan volgen en met succes. Want zonder tekening, alleen op basis van een foto, maakt hij nu de meest fraaie creaties. Meestal afbeeldingen van dieren. Patrick heeft onderdak gekregen en maakt zijn kunst bij recyclingbedrijf Reukema te Harderwijk. In Harderwijk, maar ook op andere locaties in binnen- en buitenland staan imposante objecten van Patrick. Vier van zijn beelden staan permanent geëxposeerd in de Hermitage te Amsterdam (https://www.patrickvisser-junkart.nl/).

15.45 uur      Duurzame inzetbaarheid van mensen
                    Pam van den Hurk (ersoonlijk adviseur voor duurzame inzetbaarheid met reden én richting, Dilumia)

De wereld om ons heen veranderd razendsnel, en de branche verandert mee. En ook in onze branche werken mensen langer door en moeten systemen aangepast worden aan mensen die het werk gaan uitvoeren of moeten mensen leren met de nieuwe systemen om te gaan. Pam komt uit de oppervlaktebehandelende branche (was 3 jaar bedrijfsadviseur bij LFT Coating te Best) en heeft zich gespecialiseerd in het beantwoorden van alle vragen waar een ondernemer mee geconfronteerd wordt aangaande duurzame inzetbaarheid van mensen. 11 april geeft zij u een inkijkje in haar verwachtingen van de uitdagingen waar de branche voor komt te staan. En uiteraard zal zij ook de nodige handvatten verschaffen om die uitdagingen om te zetten in kansen.

16.15 uur      Blootstellingsbeoordelingen gevaarlijke stoffen en wat dan met CMR-stoffen?
                   Peter Kanters (senior consultant/arbeidshygiënist, DH-pro en verbetercoach, 5xbeter) en Jos van de Werken (beleidssecretaris, Koninklijke
                   Metaalunie)

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen zijn in ieder geval een goede basisveiligheid, een register gevaarlijke stoffen en blootstellingsbeoordelingen noodzakelijk. De blootstellingsbeoordelingen zijn echter vaak situationeel bepaald, en verandering van omgeving geeft ook een verandering van blootstellingsbeoordeling. De beheerslast die hieruit volgt is groot.

Vandaar dat 5 partners uit het SER-overleg (FME, Metaalunie, FNV, CNV en de Unie) gestart zijn om binnen het programma 5xbeter, een tool te ontwikkelen die veilige werkwijzen geeft. Op grond van een aantal parameters wordt met het systeem een veilige werkwijze voorgesteld. Deze tool wordt ondersteund en geaccepteerd door de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). In deze presentatie zal de werking van de tool worden gedemonstreerd.

16.45 uur      Blootstellingsbeoordelingen en Chroom(VI); hoe gaat Inspectie SZW hier in 2018 mee om?
                     Diana Martens (Inspectie SZW - Programmaleider voor de Metaalsector en Projectleider Gevaarlijke Stoffen)

Momenteel wordt er binnen de branche hard gewerkt aan het verder verbeteren van gezonde werkomstandigheden voor medewerkers door ze te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en een morele plicht van een goede werkgever. Omdat de wettelijke verplichting (beoordelen van de blootstelling) vooral voor veel kleine bedrijven in de praktijk als lastig wordt ervaren, is binnen 5xbeter (FME, Metaalunie, FNV, CNV en de Unie) een arbocatalogus ontwikkeld waarin voor kleinschalige toepassingen veilige werkwijzen zijn opgenomen.

In deze presentatie wil Inspectie SZW de branche laten zien wat haar inspectie-ervaringen tot nu toe zijn en wat bedrijven volgens Inspectie SZW in de nabije toekomst kunnen verwachten van haar inspectieaanpak op het gebied van beheersing gevaarlijke stoffen. Gesproken zal worden over de vorm van de inspecties, de focuspunten en de consequenties als niet aan de 5xbeter of de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

17.15 uur      De vermijden van de file en toch nog even de laatste contacten spreken borrel met snack

18.15 uur      Nu dan toch in het (drukke) verkeer storten, echte einde van de dag

Datum: 
woensdag, april 11, 2018 - 12:00 tot 18:15