Nieuwe technisch adviseur ION: open blik naar toekomst en innovaties

Jaap van Peperstraten

Per 1 mei jongstleden is Ralph Bot de nieuwe technisch adviseur bij Vereniging ION. Hij is de opvolger van Hans Bosveld die eind vorig jaar met pensioen is gegaan. Waar komt Ralph vandaan en welke plannen en ideeën wil hij in zijn nieuwe functie gaan uitwerken? Hieronder de antwoorden op deze en andere vragen.

Sommige mensen uit de branche hebben de afgelopen jaren al met Ralph kennis gemaakt, omdat hij voor Vereniging ION ook actief is als docent. Als technisch adviseur zal hij het docentschap voortzetten en zelfs meer betrokken zijn bij de ontwikkeling en evaluatie van cursussen. Maar allereerst is er natuurlijk de vraag waar hij vandaan komt en hoe hij bij Vereniging ION terecht is gekomen. Ralph Bot: “Vanuit mijn HBO-opleiding analytische chemie kwam ik voor het eerst in 2009 bij Mavom terecht als stagiair. Als zodanig heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van de Mavomcoat 1300, een chroom-3 zirkonium-systeem. Daarna heb ik tijdens mijn opleiding bij meerdere bedrijven stagegelopen, zoals bij Heineken, en daarna anderhalf jaar gewerkt bij het farmaceutisch bedrijf OctoPlus. Op een gegeven moment ben ik door Mavom gevraagd om bij hen in dienst te treden. Toen heb ik eerst gewerkt aan de ontwikkeling van diverse producten, waaronder nieuwe chroomvrije systemen die in de markt hun weg vonden en lakverwijderaars voor het poedercoaten en natlakken. Na enkele jaren werd ik technisch specialist en als zodanig heb ik veel bedrijven bezocht om technische adviezen te geven, om de oorzaken van problemen proberen te achterhalen en voor de nodige servicebezoeken om te kijken of processen goed bleven lopen.”

Al met al had hij het wel naar zijn zin, maar hij voelde toch een verlangen om zijn horizon te verbreden. Al rondkijkend kwam hij toevallig op de website van Vereniging ION de vacature van technisch adviseur tegen en daarop heeft hij gereageerd.

“Ik vond dit een mooie volgende stap, omdat deze functie een flinke verbreding van mijn werkveld betekent. Bij Mavom heb ik wel heel veel ervaring opgedaan, maar wel binnen een bepaald spectrum. Bij Vereniging ION kijk je over de hele breedte van de oppervlaktebehandeling en dat is echt breed. Je hebt met heel veel zaken te maken, zoals allerlei applicatietechnieken, maar ook met wetgeving, normering, toekomstvisie en noem maar op. Daarnaast heb ik altijd met plezier ION-cursussen gegeven en het sprak me aan om meer bij de ontwikkeling daarvan betrokken te zijn. Ik heb enkele ideeën voor verbetering en zie nu ook kans om daar concreet aan te werken. Ik heb die ideeën ook met Milena en Jacques besproken waaruit bleek dat onze visies voor een groot deel met elkaar overeenkwamen.”

Ralph Bot
Ralph Bot

BEGRIJPELIJKE TAAL
Inmiddels is hij begonnen aan het actualiseren van sommige cursussen en die tegelijk over te zetten in een digitale omgeving. Dan wordt natuurlijk ook de technische inhoud kritisch tegen het licht gehouden en daar waar nodig verbeterd of geactualiseerd. Hierbij wordt samengewerkt met Milena Lo Bue die momenteel voornamelijk de organisatie van de cursussen voor haar rekening neemt, zie ook het artikel op pagina 20. Ralph is verantwoordelijk voor de juiste technische inhoud van de cursussen. Daarnaast blijft hij als docent beschikbaar, wat wellicht verbreed zal worden. Hij volgt nu bijvoorbeeld zelf de cursus afvalwaterbehandeling en dat zou wel eens gevolgd kunnen worden door andere cursussen op gebieden waar hij tot nu toe nog niet zo veel contact mee heeft gehad. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, omdat dit zowel zijn technisch adviseurschap verbetert als zijn inzetbaarheid als docent.

“Ik vind het mooi om kennis van complexe systemen door te geven en in een zo makkelijk mogelijke taal uit te leggen. Als ION-docent deed ik onder meer de cursussen chemische voorbehandelingen en anodiseren op alle niveaus. Ook bij Mavom heb ik cursussen gegeven. Bij Vereniging ION vormt het werk als docent niet mijn eerste prioriteit, maar mocht er eens geen docent beschikbaar zijn, dan zou ik kunnen inspringen. Het mooie van het geven van cursussen vind ik dat je bij een bedrijf duidelijk kunt zien of medewerkers wel of niet een cursus hebben gevolgd. Met opgeleide medewerkers ontstaan er minder problemen op de werkvloer, doordat zij beter snappen waarom ze de dingen doen die ze doen. Ze kunnen problemen eerder waarnemen en zelf snel ingrijpen om erger te voorkomen. Als bijvoorbeeld voorheen de pH van een bad ineens omhoogschoot, werd dat wel genoteerd, maar er werd geen actie ondernomen omdat ze het belang en de risico’s daarvan niet begrepen.”

Cursussituatie
Cursussituatie - Foto Scott Graham

ENORME UITDAGING
Hij vervolgt: “Als docent gebruik ik graag een hulpmiddel waarmee ik vragen kan stellen waarop de cursisten via hun telefoon zo gauw mogelijk antwoord moeten geven. Op het grote scherm wordt de score meteen zichtbaar, waardoor er een competitie-element ontstaat en waardoor je als docent kunt zien welke onderwerpen je nog extra moet toelichten zodat de cursisten het beter begrijpen. Soms worden cursisten heel enthousiast. Ik heb wel eens meegemaakt dat andere klassen bij ons kwamen kijken, omdat ze door al dat gejuich dachten dat we voetbal aan het kijken waren.”

Verder zal hij als technisch adviseur deelnemen in diverse normcommissies en -werkgroepen en is het zijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle nieuwe technische ontwikkelingen in de branche. Dat betekent momenteel vooral veel lezen over niet-chemische aspecten van applicaties, zowel in Nederland als daarbuiten. “Wereldwijd zijn er gigantisch veel ontwikkelingen. Het is een enorme uitdaging om van alles op de hoogte te blijven; ik vrees dat dat niet voor honderd procent zal lukken. Maar ik stel het zeker op prijs als leden mij op de hoogte houden van interessante technische ontwikkelingen die zij tegenkomen. Daar wil ik graag samen met hen naar kijken. Een vraag die ik daarbij constant in het achterhoofd hou, is hoe Nederland er over pakweg tien jaar uitziet gelet op economische en technische ontwikkelingen in het algemeen en voor onze markt in het bijzonder. Welke ontwikkelingen zijn interessant voor onze leden, kijkend naar de toekomst, en hoe speel je daarop in? We moeten een open blik hebben naar de toekomst, maar ook naar innovaties die daarbij een rol kunnen spelen. Daarom zal ik zeker ook contact onderhouden met Stichting Innovat.ION en Vereniging Qual.ION.”

Meer informatie:
www.vereniging-ion.nl

Reacties