Planmatig werken aan instroom nieuwe jonge medewerkers

Jaap van Peperstraten

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze aan nieuwe medewerkers kunnen komen. Het liefst jonge, technisch georiënteerde mensen die het vak willen leren. Maar hoe krijg je ze binnen en hoe hou je ze? Een bedrijf dat gestructureerd antwoord zoekt op deze vragen, is Lieftink Geveltechniek. Sinds 2017 werken ze daar met verbeterteams en sinds kort met een team dat specifi ek is gericht op genoemde problematiek.

“We merken al jaren dat steeds minder jongeren de techniek in willen en tegelijkertijd dat er steeds meer mannen van middelbare leeftijd zijn die fysieke klachten beginnen te krijgen door hun werk.” Dit zegt Jos Nieuwland, projectcoördinator
bij Lieftink Geveltechniek. “Dat laatste probleem willen we aanpakken door de productielijn zoveel mogelijk te automatiseren;
het eerste door een verbeterplan op te stellen om gestructureerd te kijken hoe we jonge technische mensen voor ons bedrijf kunnen laten kiezen.

Jos Nieuwland 2.jpg
Jos Nieuwland

Die mensen zijn er wel, maar op dit moment kiezen ze onvoldoende voor Lieftink. Bij de uitwerking van dit verbeterthema schakelen we onder meer de jongeren in die hier werken om antwoord te krijgen op de vraag: hoe komen we nou onder de aandacht bij die doelgroep? In april zijn we begonnen met de uitwerking van het verbeterplan dat uit drie stappen bestaat. De eerste stap houdt in dat wij contact zoeken met de zes middelbare scholen in de omgeving. We richten ons dan vooral op de jongeren in de onderbouw, de eerste twee klassen. Bij hen willen we techniek onder de aandacht brengen en hen warm maken voor techniek. Dat hoeft niet direct bij Lieftink te zijn.”

De tweede stap is gericht op de scholieren vanaf de derde klas die eigenlijk klaar zijn om eventueel naar het (v)mbo te gaan of
daarna een BBL-traject te volgen. Centrale vraag hierbij is: wat raakt die jongeren nou en hoe komt Lieftink bij hen onder de aandacht? De derde stap is gericht op het vasthouden van nieuwe jonge medewerkers. Dat krijgt vorm door iedere medewerker
op zijn of haar niveau een eigen groeipad aan te bieden.

Uitgangspunt bij Lieftink is dat iedere nieuweling zijn eigen ontwikkeling in handen heeft door op elk niveau cursussen en dergelijke aan te bieden. Een eerste aandachtspunt hierbij is het meetbaar maken van de persoonlijke groei. Daarnaast wordt van nieuwelingen verwacht dat ze initiatief nemen en actief meedenken hoe dingen verbeterd kunnen worden. In de regel wordt hier positief op gereageerd. Het bedrijf is een redelijke platte organisatie met ongeveer zeventig
medewerkers. Het verschil met veel andere ION-leden is dat Lieftink zelf producten ontwikkelt en produceert en er een conserveringssysteem op aanbrengt.

Instructie aan een jonge medewerker op de werkvloer bij Lieftink..jpg
Instructie aan een jonge medewerker op de werkvloer bij Lieftink.

AANSLUITING BIJ DOELGROEP
Jos Nieuwland: “We hebben dus diverse afdelingen zoals verkoop, tekenkamer, werkvoorbereiding, administratie, coating, productie en de montage. Over de praktijkervaringen met ons plan kan ik nog niet zoveel vertellen, want we zijn pas vorige maand met de uitwerking begonnen. Wel hebben we een standaard presentatie gemaakt voor scholieren die hier op bezoek willen komen voor een praktijkopdracht en dat hebben we inmiddels als een soort try-out uitgevoerd.

Dat ging hartstikke goed en dat willen we met andere scholen ook in praktijk brengen. Voor de tweede stap hebben we een team van jonge collega’s samengesteld waarmee we aansluiting willen vinden bij de doelgroep. We hopen dat de teamleden ons kunnen vertellen wat hen heeft gemotiveerd om bij ons te komen werken. In het achterhoofd houden we een soort wervingsbonus als ze iemand anders aandragen die bij ons komt werken.”

Hij vervolgt: “De structuur van vier verbeterteams in ons bedrijf bestaat sinds 2017. Er worden jaardoelen gesteld en op het eind kijken we of die gehaald zijn. Is het thema afgerond of moet het misschien doorlopen in het volgende jaar? Het aantrekken van jong talent is één van de thema’s. Elk team heeft een verbeterduo dat het team trekt. Elke twee maanden presenteren we aan elkaar de voortgang op het thema en ieder jaar worden ook de verbeterduo’s door elkaar gehusseld en opnieuw verdeeld over de teams.”

Jeugd op jonge leeftijd kennis laten maken met techniek._1.jpg
Jeugd op jonge leeftijd kennis laten maken met techniek.

MEER AANTREKKELIJK MAKEN
Wat zou hij tot slot andere bedrijven aanraden die moeite hebben met het vinden van jong talent? “Ik denk dat je als bedrijf goed naar jezelf moet kijken en je af moet vragen wat je doet om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe jonge medewerkers. Wij hebben ons echt afgevraagd hoe we ons kunnen onderscheiden van andere bedrijven hier in de buurt. Iemand die bijvoorbeeld bij een keukenfabrikant werkt of bij een autoschadebedrijf zou ook heel goed hier aan de slag kunnen.

Dan ontstaat de vraag hoe je met zo iemand in contact komt. Dit is niet iets wat je op vrijdagmiddag nog even doet. Je moet er een project van maken dat in de organisatie landt, het liefst met jonge mensen aan boord. Daarnaast is het aan te raden open te staan voor sommige wensen van nieuwe medewerkers. Denk aan het aantal snipperdagen, een fietsplan of de wens om parttime te gaan werken. Het zijn allemaal dingen die het werk meer aantrekkelijk maken. De secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een grote rol.”

MEER INFORMATIE
www.lieftink.nl

Reacties