Een revolutie in de wereld van coatings

Jaap van Peperstraten

Een jong bedrijf in Nederland claimt een nieuwe generatie coatings te hebben ontwikkeld: de coatings hebben geen voorbehandeling nodig, er is geen vereiste oppervlakruwheid en ze zorgen voor een heel goede bescherming met slechts één keer coaten en een heel korte droogtijd. Tijdens de MES gaf het bedrijf hierover een presentatie. Het bedrijf ontwikkelde en produceert de coating zelf, maar is wel op zoek naar verdere ondersteuning om door te groeien.

De kenmerken van de coating klinken haast te mooi om waar te zijn. Daarom werd het tijd eens navraag te doen bij de twee directieleden van het bedrijf ENINCO: Arezoo Assarian, CEO en directeur, en algemeen directeur Reza Javaherdashti. Hun wieg stond in Iran, maar na wereldwijde omzwervingen hebben ze er in 2018 voor gekozen zich te vestigen in Nederland. Sindsdien is gewerkt aan het opzetten van hun bedrijf en aan de marktbenadering.

KEUZE VOOR NEDERLAND
Arezoo Assarian legt uit dat ze de afgelopen 30 jaar als chemicus in de industrie heeft gewerkt, in het bijzonder op het gebied van beschermende coatings. In 2006 startte zij een bedrijf in Kroatië, gericht op de ontwikkeling van een nieuwe generatie milieuvriendelijke coatings. Daarvoor heeft zij veel onderzoek verricht en bepaalde ontdekkingen gedaan. Toch kwam ze er niet verder mee, omdat Kroatië weliswaar een erg mooi land is, maar geen industrie heeft. Ze realiseerde zich dat haar bedrijf gevestigd moest zijn in een omgeving waar de ontwikkeling, productie en het gebruik van chemicaliën, materialen en coatings aan de orde van de dag is. Hetzelfde geldt voor de ingrediënten en grondstoffen. Ook moest het land een innovatie-stimulerend klimaat hebben en dichtbij grote landen als Duitsland en Frankrijk liggen. Daarom werd er in 2018 naar Nederland verhuisd.

Sindsdien is gewerkt aan het verkrijgen van alle vergunningen en faciliteiten voor het ontwikkelen en produceren van coatings en het doen van onderzoek in een laboratorium. Toen dat hele traject in januari 2020 was afgerond, klopte vlak daarna corona op de deur, waarna enkele lockdowns volgden. Het benaderen van de markt kwam op een laag pitje te staan.

Arezoo Assarian: “Mijn werkervaring op het gebied van beschermende coatings maakte duidelijk dat er veel uitdagingen en vragen zijn, die niet worden beantwoord door de coatingfabrikanten. Ik wil die uitdagingen juist wel aangaan. Denk aan onvoldoende hechting van coatings op het oppervlak, de benodigde lange droogtijd van coatings, de noodzaak van een voorbehandeling en de toepassing van meerdere coatinglagen om een aanvaardbare kwaliteit te krijgen. Alles bij elkaar, moet er veel geïnvesteerd worden op het gebied van arbeid, energie (ovens), chemicaliën en productietijd, terwijl je je moet afvragen of dat alles resulteert in een optimale bescherming, met minimaal nadelige effecten op het milieu. Kortom: een nieuwe generatie coatings is vereist en wij claimen die ontwikkeld te hebben! Wij leveren de coating waar anderen over praten als het gaat over geavanceerde coatingtechnologie.”

Reza Javaherdashti en Arezoo Assarian in hun productiefaciliteit
Reza Javaherdashti en Arezoo Assarian in hun productiefaciliteit

INCAPSULATIE
Die nieuwe generatie coatings houdt in: een coating die de genoemde nadelen en beperkingen elimineert. Bij de ontwikkeling ervan was het eerste aandachtspunt de binding van het oppervlak zelf. Dus bij substraten als hout, plastic en metalen is goed gekeken naar hoe de binding van de moleculen in die materialen is. Daarna is op basis van de bevindingen een nieuwe formule voor coatings ontwikkeld. De coating is voor ieder substraat verschillend, want toegespitst op de binding van de moleculen van het materiaal. De toepassing van de nieuwe coatings resulteert in een coatinglaag die niet op het oppervlak ligt, maar deel wordt van het oppervlak. Dit resulteert in maximale hechting. Anders gezegd: de hechting is 100 procent. De coating kan direct op een glad oppervlak worden aangebracht, zonder dat een voorbehandeling en een bepaalde ruwheid van het oppervlak nodig is. Ook is één laag aanbrengen genoeg om langdurige bescherming te verkrijgen (buiten minimaal 20 jaar en binnen minimaal 30 jaar).

Arezoo Assarian: “Wij kunnen dit bewijzen via diverse analyses en testmethoden. Denk aan versnelde testen voor metaal, zoutsproeitesten en immersietesten. We kunnen de resultaten laten zien van alle bekende chemische en mechanische testen. Om de duurzaamheid van de coating te bewijzen, zijn geen referenties nodig. Verder is het heel belangrijk dat we in al onze coatings incapsulatie hebben toegepast. Een coating heeft vier bestanddelen: hars, pigment, additieven en oplosmiddelen. De incapsulatie werkt op de additieven in de coatings. We hebben daar actieve ingrediënten in gestopt, gericht op het substraat en de functie die de coating moet vervullen. Is een coating vooral bedoeld om vocht te weerstaan, dan komen er ingrediënten vrij om vocht te verwijderen. Moet de coating bestand zijn tegen fel zonlicht, dan komen er vanuit de coating bepaalde bestanddelen naar het oppervlak om hun beschermende werking tegen zonlicht te doen. Voor het transport van de actieve ingrediënten – zodat ze vrijkomen aan het oppervlak – hebben we een vehikel ontwikkeld. Incapsulatie verandert het hele coatingsysteem, doordat de capsule met actieve ingrediënten opengaat waarna die ingrediënten hun werk doen. Met dit coatingsysteem kun je materialen en chemicaliën besparen.”

Arezoo Assarian aan het werk in het laboratorium
Arezoo Assarian aan het werk in het laboratorium

ANTIMICROBIËLE COATING
Reza Javaherdashti: “Corrosie is een thermodynamisch proces; je zou kunnen zeggen dat het even natuurlijk is als ademen. Maar de kosten van corrosie in Nederland zijn ruim 20 miljard euro per jaar. Om corrosie te beheersen, zijn er vijf technologieën beschikbaar, waarvan een veelgebruikte de toepassing van beschermende coatings is. Maar als je de ontwikkeling van coatings van de laatste honderd jaar vergelijkt met de ontwikkeling van bijvoorbeeld auto’s, chemische installaties en wat dies meer zij, dan kom je tot de slotsom dat het systeem van coatings niet erg hoogstaand is en zich nauwelijks heeft ontwikkeld. Wat wij hebben gedaan, is het vinden van nieuwe antwoorden op oude vragen. Dankzij die antwoorden hebben we de eigenschappen van onze coating sterk kunnen verbeteren. Onze coating heeft een langere levensduur en sterk verlaagde milieueffecten en kosten. Terwijl de toepassingsmethoden, evenals de basiselementen in de coating hetzelfde zijn gebleven. Daarom steken onze coatings met kop en schouders boven andere coatings uit. We hebben dit bereikt door een totaal nieuwe benadering van het bekende corrosieprobleem.”

Hij wijst op een bijzondere vorm van corrosie waartegen hun coating vooral effectief is: Microbiologically Influenced Corrosion (MIC). Dit treedt op wanneer micro-organismen staal versneld laten corroderen. MIC kan niet alleen staalconstructies beschadigen, maar ook andere metalen, zoals aluminium en koper. Verder tasten de micro-organismen polymeren en composieten aan, maar ook stenen. “Bij MIC gaat het om biodegradatie. Er zijn vijf manieren om MIC te bestrijden en één daarvan is met antimicrobiële coatings. Die hebben als algemeen kenmerk dat ze bacteriën doden. Wij vinden dat niet goed, want bacteriën zijn onderdeel van de natuur. De coating die wij hebben ontwikkeld, doodt geen bacteriën, maar staat gewoon niet toe dat bacteriën zich vestigen op het oppervlak. Onze coating is effectief en heeft diverse testen doorstaan. Maar we gaan die coating verder ontwikkelen, zodat hij blootgesteld kan worden aan meer uitdagende omstandigheden. Daarmee kunnen we meer certificaten halen, wat weer helpt om op te schalen naar industriële productie.”

Uitgevoerde ruitjesproef op behandeld element
Uitgevoerde ruitjesproef op behandeld element

DUWTJE IN DE RUG
Reza Javaherdashti wijst erop dat hun bedrijf bij die opschaling wel een financieel duwtje in de rug kan gebruiken. “Tot nu toe hebben we het grootste deel van alle noodzakelijke kosten uit eigen middelen betaald. We zijn erg hoopvol dat lezers van dit artikel zich realiseren dat dit niet gaat over iets buitenissigs, maar over iets buitengewoons. Het lijkt magisch, maar we kunnen dit gewoon iedere dag maken. En essentieel onderzoek doen we gewoon in ons eigen laboratorium. Alleen de verdere ontwikkeling en industriële opschaling moet ondersteund worden. Er is ook een zeer grote markt voor onze coating, denk bijvoorbeeld aan de automobielindustrie en scheepswerven. Door de eigenschappen van onze coating, zoals een droogtijd van minder dan tien minuten, kan de procestijd drie tot vijf keer verkort worden, dat mag je wel een revolutie noemen. Toepassing van onze coating op grote schaal kan tot een minimale besparing leiden in de Nederlandse economie van zes miljard
euro per jaar.”

Arezoo Assarian vertelt tot slot: “We hebben al orders voor onze coatings en ook vertegenwoordigers in meerdere landen, zoals in Noord-Afrika. Momenteel onderhandelen we met vertegenwoordigers in Canada, Amerika en in de voormalige Sovjetstaten. In Nederland willen we banen creëren voor jonge afgestudeerden die werken aan slimme coatings, zoals antimicrobiële coatings, of die verder willen werken aan de coating voor zonnepanelen die we hebben ontwikkeld. Er is zoveel werk, dat kunnen we niet alleen met z’n tweeën doen. Uit de hele wereld krijgen wij vragen over onze coating, er is veel belangstelling voor.”

Meer informatie:
www.enincoating.com

Reacties