Veel redenen voor nieuwbouw bij Alumet

Jaap van Peperstraten

Veel bedrijven maken het mee: het bedrijf is te krap gehuisvest. Er moet een nieuw gebouw komen om de vraag uit de markt te kunnen opvangen en om de nieuwe installaties en productielijn(en) een logische plek te kunnen geven. Dit is ook het geval bij Alumet. Directeur Remco Baartmans spreekt van een verdrievoudiging van productvolume en benutting van de restruimte om flexibel met klantvragen te kunnen omgaan.

Het oude bedrijfspand van Alumet was iets meer dan 5.000 vierkante meter groot. Het nieuwe gebouw dat begin oktober in bedrijf is genomen, heeft een oppervlak van 10.000 vierkante meter. Gelet op de capaciteit verwacht men te kunnen groeien van één miljoen meter naar drie miljoen meter aan producten. Dat betekent niet een omzetgroei van 300 procent, want men heeft ruimte nodig voor een hogere flexibiliteit in de productie en verkorting van de levertijd. In het oude pand bedroeg de levertijd tien werkdagen, dat worden er nu uiteindelijk vijf. Het besluit tot nieuwbouw komt door de aanhoudende drukte de laatste jaren. Op die op te kunnen vangen, moest er de laatste tijd zelfs structureel op zondag worden overgewerkt. Een andere reden voor nieuwbouw heeft te maken met de wens om het assortiment aan kleuren te kunnen uitbreiden van 24 naar 36, waaronder vier nieuwe kleuren grijs en drie nieuwe kleuren zilver. Remco Baartmans: “Die uitbreiding is heel lastig te realiseren in onze huidige lijn. Meer kleuren aanbieden krijgt gestalte doordat we in de nieuwbouw chemisch glanzen kunnen gaan aanbieden, ook wel chemical bright genoemd. Daarmee kunnen ook we het mechanisch borstel- en polijstwerk in de voorbehandeling verbeteren. We kunnen in de nieuwe fabriek ook stralen, ook wel shotblasting genoemd. Dan kunnen we voor de gevelbouw alle denkbare mechanische voorbehandelingen uitvoeren en een breder assortiment kleuren aanbieden. Wij werken vrijwel uitsluitend voor de gevelbouw, een branche waar steeds meer eisen worden gesteld aan kleur, glans en structuur. Daar willen wij op inspelen.”

Remco Baartmans bij geanodiseerde gevelplaten
Remco Baartmans bij geanodiseerde gevelplaten

KWALITEITSBORGING
De derde reden voor nieuwbouw heeft te maken met de wens naar kwaliteitsborging. Alumet wil naar een systeem waardoor er nooit meer een product met een defect wordt geleverd, zero defect dus. Tijdens het productieproces moet iedere fout tijdig gedetecteerd worden, zodat er geen enkele fout wordt doorgelaten. Om dat te organiseren, heeft men ruimte nodig voor voldoende controlepunten op verschillende plekken in de fabriek. Daarin past de wens om de productielijn zoveel mogelijk te automatiseren, met een navenante reductie van de factor menselijke arbeid. Er ontstaat een digitale fabriek, waarin alle profielen vooraf worden geïdentificeerd en vervolgens worden gevolgd tijdens het proces. Op diverse plekken kan er ook informatie worden toegevoegd. Uiteindelijk worden alle procesparameters vastgelegd die nadien ook snel als een samenhangend informatiepakket op het beeldscherm zijn te toveren. Dataverzameling is ook een manier om de kwaliteit van de productie te verhogen. 

“Een vierde reden voor nieuwbouw heeft te maken met een adequate personele bezetting van de productie. We willen een werkvloer creëren waar mensen graag willen werken. Dat gaat makkelijker wanneer je beschikt over moderne installaties in een modern pand. Wij merken dat wij daardoor nauwelijks last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal medewerkers is met de helft toegenomen tot negentig, waarvan sommige nieuwelingen zich spontaan hebben aangemeld. Ik denk dat wanneer je het werk als een succesverhaal kunt presenteren, mensen zich daar graag bij willen aansluiten. Naast arbotechnische verbeteringen willen wij ook milieutechnische verbeteringen doorvoeren.”

Een deel van de productielijn in het nieuwe pand van Alumet
Een deel van de productielijn in het nieuwe pand van Alumet

MILIEUASPECTEN
Die verbeteringen houden in dat er geen grondwater meer wordt gebruikt om producten te koelen, maar dat dat gebeurt met elektriciteit opgewekt via zonnepanelen op het dak. Hierdoor daalt het waterverbruik met 80 procent, wat dus helpt de verdroging te bestrijden. Een ander milieuaspect is het bevorderen van hergebruik van afval. Nu wordt het belangrijkste afvalproduct in de vorm van vloeibaar aluminium opgelost in loog en per tankwagen afgevoerd naar een bedrijf die dat opwerkt voor producten in de waterzuivering. Bij de nieuwbouw wil men die gedachte ook in praktijk brengen door filterkoek uit de waterzuivering als grondstof af te zetten in de steenindustrie. Dit bespaart ook heen en weer rijdende vrachtwagens. Deze veranderingen zijn volgens Baartmans in een bestaande lijn heel moeilijk te realiseren. In totaal vergt de nieuwbouw overigens een investering van 12 miljoen euro.

Het nieuwe bedrijfsgebouw van Alumet
Het nieuwe bedrijfsgebouw van Alumet

KLEURANODISEREN
De markt waar Alumet zich voornamelijk op richt, betreft specialiteiten in de gevelbouw. Daar is de laatste jaren meer vraag naar anodiseren dan wel kleuranodisatie. “Twee redenen zijn hierbij te onderscheiden. In de gevelbouw zie je een toenemende vraag naar het zogenoemde truth to materials. Dus als je bijvoorbeeld staal gebruikt, moet het staal ook zichtbaar zijn, beton moet beton blijven, enzovoorts. Een aluminium venster moet een metalen venster blijven. Dit heeft puur te maken met de uitstraling die je krijgt na het anodiseren van een gevel. Dan is er ook nog het kleuranodiseren. Dit heeft te maken met duurzaamheid. De kleuren die we aanbrengen, zijn allemaal lichtecht, gaan langer dan tachtig jaar mee, verkrijten en verkleuren niet; zijn dus extreem duurzaam. Bovendien heeft geanodiseerd aluminium heel weinig onderhoud nodig. Een doekje en een mild schoonmaakmiddel zijn voldoende. Daarnaast zien we een trend naar meer glans. Heel lang vroeg de markt om mat, nu wordt steeds meer om glans gevraagd. Daarom is de nieuwe lijn erop ingericht om chemical bright, chemisch glanzen, mogelijk te maken zodat we profiel en plaat makkelijker meer glans kunnen geven.”

Tot slot gaat Alumet zich met de nieuwbouw meer richten op klanten in het buitenland, met name in Engeland, Frankrijk en Duitsland. De nieuwbouw is ongeveer 700 meter van de eerdere locatie gerealiseerd. De afmetingen van de baden in het nieuwe bedrijfspand wijken iets af van de eerdere afmetingen. Deze waren 7500mm (l), 1000mm (b) en 1500mm (d). Alleen de diepte is veranderd naar 1800mm.

Meer informatie:
www.alumet.nl

Reacties