Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging ION

Op 17 januari 2018 heeft Vereniging ION haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in het pand van de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Ook dit jaar valt de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Week van de Circulaire Economie.

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim en circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie. Kijk voor meer informatie: www.circulairondernemen.nl.

Vereniging ION heeft het programma van de Nieuwjaarsbijeenkomst aangepast en wil de aanwezigen stimuleren om ook na te denken over de mogelijkheden van Circulaire Economie voor hun onderneming. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur      Ontvangst
15.30 uur      Opening
                    Rik van Thiel (voorzitter Vereniging ION)
15.35 uur      Circulair Ondernemen – Tafel Maakindustrie
                    Fried Kaanen (voorzitter Koninklijke Metaalunie en voorzitter Tafel Maakindustrie)
                    In 2050 moet Nederland een 100% Circulaire Economie hebben. Op verzoek van de regering zijn er in 2017 vijf Tafels ingericht, die moeten nadenken
                    over de mogelijkheden tot implementatie van het gedachtengoed van de Circulaire Economie. Één van die Tafels, de Tafel Maakindustrie, wordt
                    voorgezeten door Fried Kaanen. In deze presentatie zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de BV Nederland, en de implicatie voor onze
                    branche. Ook de zorgpunten in het kabinetsbeleid worden benoemd.
16.00 uur      Structuur en communicatie Vereniging ION 2018
                    Egbert Stremmelaar (directeur Vereniging ION)
                    In 2017 is het functioneren van de bestuursstructuur van de Vereniging ION en de communicatie met de leden onderzocht. Op grond van de uitkomsten
                    zijn door het bestuur de nodige aanpassingen en wensen geformuleerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 november 2017 hebben de leden
                    ingestemd met de uitwerking van de ideeën. De implementatie zal op 1 januari 2018 aanvangen en ongeveer 2 jaar duren. Graag maakt de vereniging
                    gebruik van de mogelijkheid om tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de leden en andere stakeholders te informeren over de voortgang.
16.20 uur      Slotwoord en gezamenlijk een toost uitbrengen op 2018
                    Rik van Thiel (voorzitter Vereniging ION
16.30 uur      Informele netwerkborrel
18.00 uur      Einde van het programma

Blokkeert u alvast de datum in uw agenda?
Of laat u alvast weten dat u aanwezig bent? Dit kan door een e-mail te sturen naar henraat@vereniging-ion.nl.

Datum: 
woensdag, januari 17, 2018 - 15:00 tot 18:00