Terugblik ALV en Nieuwjaarsborrel

Opleidingen, belangenbehartiging en samenwerken centraal tijdens ALV Vereniging ION

Meer opleidingen, proactief communiceren over belangrijke issues en meer samenwerken met andere brancheorganisaties. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van Vereniging ION gisteren in Nieuwegein. Eerste stap is het lanceren van een nieuwe website voor de vereniging, die binnen twee maanden officieel zal worden gelanceerd.

Ongeveer 50 leden van Vereniging ION verzamelden zich gisteren voor de ALV in het gebouw van de brancheorganisatie voor oppervlaktetechniek. Daar presenteerde voorzitter Edwin Lokkerbol naast de missie, visie en strategie van de vereniging ook de begroting voor 2024 met het daarbij horende werk/jaarplan.

Voor Lokkerbol is het duidelijk dat ION keuzes moet gaan maken rondom issues: “Soms betekent dat alleen informeren of goede voorbeelden delen. Soms echter moeten we proactief issues onder de aandacht brengen van de partijen die we willen beïnvloeden. Zo zal ION soms proactief kartrekker zijn als de leden een onderwerp heel belangrijk vinden. Op andere onderwerpen zal ION reactiever zijn.”

Daarnaast wil ION nadrukkelijker samenwerken met andere brancheorganisaties, als de Metaalunie of OnderhoudNL. Bij belangrijke zaken is het noodzakelijk om coalities vorm te geven, weet Lokkerbol. “Het zal geregeld aan de orde zijn dat we standpunten zelf brengen, maar we zullen ook samenwerkingen met collega-brancheorganisaties, koepels en andere partijen vormen. Dus zullen we in 2024 in contact komen met partijen waarmee de samenwerking kan worden gezocht of verdiept.”

Directeur Jan Willem Beun signaleerde dat onderwijs steeds belangrijker wordt, niet alleen voor de vereniging, maar voor de hele sector. Goed personeel is moeilijk te vinden en met de energietransitie (met de bijbehorende trend naar circulariteit) zijn goed opgeleide medewerkers cruciaal. “ION kan binnen de trend naar circulariteit heel belangrijk zijn. Wij kunnen de werknemers voor de oppervlaktetechniek van de toekomst opleiden.”

Op deze dag hadden we ook het genoegen om twee geweldige sprekers te verwelkomen op onze bijeenkomst. Mark Helder, voorzitter van de Metaalunie, deelde zijn inzichten over de visie van de Metaalunie voor het jaar 2024 en verder. Zijn presentatie bood een waardevolle kijk op de toekomst van de metaalsector en hoe deze zich zal ontwikkelen.

Een andere spraakmakende spreker van de dag was Kim Jansen, een expert op het gebied van Generaties, Millennials en Generatiemanagement. In haar boeiende betoog benadrukte Kim het belang van samenwerking tussen verschillende generaties binnen organisaties. Ze bracht inspirerende inzichten over hoe jong en oud elkaar kunnen versterken, waardoor de kracht van iedereen optimaal benut wordt. Haar presentatie belichtte de weg naar toekomstbestendige organisaties, waarin diversiteit een sleutelrol speelt.

Na een dag vol interessante sprekers was het tijd voor ontspanning en samenzijn tijdens de Nieuwjaarsborrel. De informele sfeer zorgde voor waardevolle netwerkmogelijkheden en het delen van ideeën tussen deelnemers. We kunnen met trots terugkijken op een geslaagde dag, waarin we niet alleen kennis hebben vergaard, maar ook de basis hebben gelegd voor vruchtbare samenwerkingen in het nieuwe jaar.

Dank aan alle aanwezigen voor jullie bijdrage aan het succes van deze dag. Laten we gezamenlijk streven naar een 2024 vol groei, innovatie en samenwerking!

Ook willen wij de sprekers bedanken voor hun bijdragen.

Mark Helder: Mark Helder voorzitter Metaalunie 

Kim Jansen: Kim Jansen - Generations at work 

 

Reacties