Staat van de Veiligheid 2015 naar de Tweede Kamer

Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.
Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ hebben de inspecties uitgevoerd. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven’.

De `Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015` geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven in Nederland in 2015.

Download op de website van de rijksoverheid de Staat van de Veiligheid 2015 met alle onderliggende rapportages en de aanbiedingsbrief.

Bron: Nieuwsflits juli 2016, Bureau BRZO+

Reacties