Themabijeenkomst 'Blootstelling bij procesbaden en CMR-stoffen' - Waar let Inspectie SZW op?

Op woensdag 19 september organiseert Vereniging ION een themabijeenkomst over blootstelling bij procesbaden en CMR-stoffen.

Blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen is op het moment een hot item voor veel bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie. Met 5xbeter kan voor veel stoffen al een veilige werkwijze gevonden worden, maar nog niet voor het werken met procesbaden of voor CMR-stoffen. Tijdens de themabijeenkomst zal hier onder andere op ingegaan worden.

Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien:

 • 13.30 - 14.00 uur    Ontvangst
 • 14.00 - 14.10 uur    Welkom
 • 14.10 - 14.20 uur    Robert Leusink (Ovako) vertelt over het bezoek van Inspectie SZW
 • 14.20 - 15.00 uur    Egbert Stremmelaar (Vereniging ION) zal een overzicht geven van de stand van zaken en een actiepuntenlijstje presenteren waar u mee
                                aan de slag kunt.
 • 15.00 - 16.00 uur    Discussie en vragen
 • 16.00 - 16.45 uur    Afsluitende netwerkborrel

De bedoeling is dat u naar huis gaat met een actiepuntenlijstje waarvan verwacht mag worden dat Inspectie SZW daar bij u naar zal kijken tijdens een (volgende) inspectie.
En wellicht ten overvloede; het voorkomen van blootstelling van uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen, en daarbij in het bijzonder Chroom(VI) is een topprioriteit van Inspectie SZW in 2018 en 2019.

De onderwerpen die tijdens de presentaties en discussie besproken zullen worden zijn onder andere:

 • De bezoeken die Vereniging ION met Inspectie SZW heeft afgelegd bij een aantal oppervlaktebehandelende bedrijven, aangaande de blootstelling aan SVHC-stoffen bij baden en CMR-stoffen.
 • De aanbevelingen die voortvloeien uit bovengenoemde bezoeken (actielijstje).
 • De acties die Vereniging ION de komende tijd zal ondernemen om het leven van de oppervlaktebehandelende bedrijven makkelijker te maken.
 • De relatie van deze aspecten van blootstelling in relatie met het systeem van 5xbeter.
 • Afspraken die zijn gemaakt met Inspectie SZW.

Locatie
Vereniging ION, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

Bent u er ook bij?
Meld u dan snel aan door een e-mail te sturen aan henraat@vereniging-ion.nl.
Deelname voor leden is gratis, niet-leden betalen € 45,-.

Datum: 
woensdag, september 19, 2018 - 13:30 tot 17:00