Veel kennisuitwisseling en hoogwaardige gesprekken op WOT 2018

Jaap van Peperstraten

Van 13 tot en met 15 november 2018 vond de Week van de Oppervlakte Technologie plaats in ‘s-Hertogenbosch. Onderdelen daarvan waren de Surface Campus met 140 exposanten en de ION CONGRES Campus met meer dan zestig presentaties en masterclasses. Ook werd de ION Borghardt Award 2018 uitgereikt, de intentieverklaring voor het 3D Consortium ondertekend en vele andere activiteiten uitgevoerd. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement met veel kennisuitwisseling en hoogwaardige gesprekken.

De openingstoespraak was van Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW. Hij verklaarde dat de Inspectie graag samenwerkt met de branche vanuit de overtuiging dat samenwerking de sleutel is tot resultaat. “We willen steun geven aan bedrijven die willen investeren in veilige werkwijzen en gezondheid op de werkvloer. Samen met brancheorganisaties willen we de multiplier vinden om dit te versterken. Maar bedrijven die niet willen meewerken, kunnen geconfronteerd worden met handhaving die soms hard en duidelijk is. Wij toetsen of bedrijven zich houden aan afspraken; we kijken zeker naar gevaarlijke stoffen. Deze vormen een onderschat onderwerp in de bedrijven. De blootstelling daaraan kun je zien als een sluipmoordenaar waar mensen sluipenderwijs gedurende 30 tot 40 jaar ernstig ziek van kunnen worden of er zelfs aan overlijden.”

De Inspectie SZW vindt dat werkgevers op dat punt een grote verantwoordelijkheid hebben. “Waken over de gezondheid van de medewerkers is echt topsport. Het RIVM heeft berekend dat er jaarlijks in Nederland 4100 werknemers overlijden door beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel wordt veroorzaakt door (vroegere) blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het gaat dus om serieuze getallen waar ook een serieuze verantwoordelijkheid bij hoort. Wij als Inspectie SZW moeten actiever controleren op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en van bedrijven wordt verwacht dat zij het vierstappenmodel uitvoeren om de blootstelling te beëindigen. Dat model bestaat uit de stappen het inventariseren van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, de beoordeling daarvan, passende maatregelen nemen en dan de borging. Daarmee breng je een cyclus op gang die continu door moet gaan.”

GEVAARLIJKE STOFFEN

Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Uit een inventarisatie van de Inspectie vorig jaar bleek dat driekwart van de bedrijven wel de eerste twee stappen doet en hier en daar wel maatregelen neemt, maar dat het daarbij blijft. “Dat moet echt beter. Het lijkt erop dat het gebruik van CMR-stoffen als een vaststaand feit wordt gezien, maar zoeken naar alternatieven is cruciaal. Innovatie zou niet alleen gericht moeten zijn op de productie, maar ook op gezondheid en veiligheid op de werkvloer met de focus op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Op het gebied van Chroom VI zien we dat sommige bedrijven in uw branche goed bezig zijn, maar andere bedrijven zijn minder innovatief bezig. Wij zien graag dat Chroom VI vervangen wordt. Daar waar het niet kan, moeten goede maatregelen genomen worden: afzuiging bijvoorbeeld in plaats van het inpakken van de medewerkers. Nog te vaak wordt er meteen naar PBM’s gegrepen zonder eerst na te gaan of er ook bronmaatregelen mogelijk zijn.” 

Daarna was het de beurt aan David Elliott, president van de CETS, om de Henk de Man Memorial Award uit te reiken aan Veronique Steukers, directeur gezondheid, milieu en overheidsbeleid van het Nickel Institute. Voordat hij dat deed, haalde hij persoonlijke herinneringen op aan Henk de Man. Hij omschreef De Man als altijd hulpvaardig, optimistisch, altijd op zoek naar verbeteringen en een man met veel energie en humor. Veronique Steukers verklaarde in haar dankwoord zich vereerd te voelen met de Award en wees op het grote belang van oppervlaktebehandelingen voor de maakindustrie. “Alle producten hebben een oppervlaktebehandeling nodig om goed te kunnen functioneren.”

Marc Kuipers inspecteur-generaal van de inspectie SZW

Marc Kuipers inspecteur-generaal van de inspectie SZW.

Kluthe derde plaats

Kluthe derde plaats.

ION BORGHARDT AWARD

Vervolgens steeg de spanning in de zaal, omdat de winnaar van de ION Borghardt Award 2018 bekend gemaakt ging worden. Voorzitter/jurylid prof.dr.ir. Arjan Mol, hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU Delft, wees erop dat Nederland één van de voorlopers in Europa is bij het verbeteren van de technische kwaliteit van oppervlaktebehandeling. De acht inzendingen voor de Award zijn door de jury zorgvuldig gewogen op de hoofdthema’s duurzaamheid, ketenoptimalisatie en innovatief bij markintroductie. “De kwaliteit van de inzendingen was hoog, de jury is eensgezind gekomen tot de top drie.”

De derde prijs ging naar Kluthe Benelux voor de lage temperatuur zinkfosfateren met de Decorrdal LT-serie; energie- en kostenbesparend. De tweede prijs was voor HaTwee en Molcon voor hun inzending Agripol: buitenbestendige éénlaags poedercoating die duizend uur zoutneveltest haalt op gestraald staal. De ION Borghardt Award 2018 is gewonnen door MAVOM Chemie voor hun inzending het MAVOMmate platform. Dat is een volledig nieuwe manier van kwaliteitsbewaking van de procesbaden. Zie ook pagina 20 voor een uitgebreid artikel over deze vinding.

NIEUWSTE KENNIS

De WOT 2018 bestond hoofdzakelijk uit een SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus die op dezelfde eventvloer plaatsvonden. Op de SURFACE Campus deelden exposanten de laatste ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktetechnologie met de bezoekers. Het aantal bezoekers was ongeveer gelijk aan de vorige editie, exposanten verklaarden na afloop wel kwalitatief goede gesprekken te hebben gevoerd. Op de ION CONGRES Campus werd in meer dan zestig presentaties en masterclasses de nieuwste kennis gedeeld die relevant is voor een vooruitstrevende branche als de onze. Tijdens de WOT 2018 waren ook de update-vergaderingen van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod die deze keer openbaar waren. Ook was er een ALV van de Vereniging ION en de ondertekening van de intentieverklaring voor deelname van ION aan het 3D-Consortium: een onderzoeksproject dat moet leiden tot world class 3D metaalprinten. 

Met de sprekers op het congres is afgesproken dat zij hun presentatie als pdf-bestand, voor zover hier toestemming voor gegeven is, beschikbaar stellen voor onze website. Presentaties kunt u nalezen via www.vereniging-ion.nl/ion-congrescampus. De Week van de Oppervlakte Technologie was de laatste in de huidige vorm. Het volgende gelijksoortige evenement vindt plaats samen met de Eurofinish en Materials in het voorjaar van 2021.

Reacties