Wijziging verpakking gevaarlijke stoffen

In de Activiteitenregeling komt een verwijzing naar de geactualiseerde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de Activiteitenregeling en repareert deze enkele fouten en onduidelijkheden. Met dezelfde wijzigingsregeling worden naar verwachting vanaf 1 oktober de nieuwe of herziene PGS-richtlijnen 15, 29, 32 en 35 aangewezen als document voor de best beschikbare techniek in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/wijziging-verpakking-gevaarlijke-stoffen?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Reacties