Algemene Ledenvergadering Vereniging ION

06-12-2022
-

Op dinsdagmiddag 6 december 2022 organiseert Vereniging ION haar tweede Algemene Ledenvergadering van 2022. Deze vergadering zal in het teken staan van de nieuwe visie/missie en strategie van de vereniging voor de jaren 2023 t/m 2025, maar ook de begroting voor 2023 zal besproken worden.

De leden van Vereniging ION hebben een uitnodiging toegestuurd gekregen per e-mail. Uiterlijk 1 week van tevoren worden de agenda met vergaderstukken toegestuurd. 

Uw inbreng is zeer welkom, dus we hopen dat u aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@vereniging-ion.nl