Young Surface

‘Om samen verder te komen’

Kennis delen, elkaar inspireren en samen op zoek naar innovaties. Dat is waar Young Surface voor staat.

Young Surface is een netwerk van Vereniging ION voor jonge DGA’s/bedrijfsopvolgers tot 40 jaar. Het netwerk komt 2 - 4 keer per jaar bijeen. Dat gebeurt tijdens bedrijfsbezoeken bij de leden en externe bedrijven. Na een rondleiding wordt aansluitend verder gesproken over onderwerpen als personeel en organisatie, automatisering en actuele thema’s zoals energietransitie.

Young Surface verbindt daarnaast ook de jonge generatie oppervlaktebehandelaars met de oudere generatie door deelname aan congressen en (bestuurs)vergaderingen.

Bedrijfsbezoeken
Het netwerk startte in 2019 op initiatief van Rogier van Aert en Robin de Vries (voorzitter). Bedrijfsbezoeken waren er onder andere bij Verzinkerij Van Aert, KLM Maintenance en De Greef Coatings. Daar werd onder andere gesproken over een efficiënte logistieke routing, het belang van goed onderhoud en het vinden en opleiden van geschikte medewerkers. 

Reacties van deelnemers:
"Young Surface is meer dan alleen een beetje netwerken. Het is fijn te kunnen sparren met generatiegenoten en elkaar zo scherp te houden.”
"Kennis delen is leuk, de bedrijfsbezoeken geven weer inspiratie.”

Interesse in een lidmaatschap van Young Surface? Neem vrijblijvend contact op via youngsurface@vereniging-ion.nl

Focuspunt voorbeeldafbeelding