Beste werkwijzen voor risico gebaseerd managen van corrosie onder isolatie

Titel presentatie
Beste werkwijzen voor risico gebaseerd managen van corrosie onder isolatie

Inhoud presentatie
De inhoud van het project 'Corrosie onder isolatie' wat in 2019 is uitgevoerd onder regie van het World Class Maintenance wordt weergegeven, waarin door de werkgroep Coatings het onderwerp “levensduur van coatings onder isolatie” is uitgediept in samenhang met de effectiviteit van conditiebepaling (NDT) en de werkwijze voor het risico gestuurd beheren van geïsoleerde procesinstallaties. Er zal met name worden ingegaan op de vraag in hoeverre op dit moment concrete bewijsvoering aanwezig is met betrekking tot (a) de effectiviteit van zowel beschermende maatregelen tégen schadevorming als (b) met betrekking tot maatregelen om de gevolgen van schadevorming te beoordelen én (c) wat dit dan betekent voor de effectiviteit van risicobeheersing.

Spreker
Geert Henk Wijnants
Principal consultant - Stork