Brainstormsessie normontwikkeling voor PVD/CVD met NEN

10-11-2021
13:00
- 14:30

In een paar gesprekken tijdens de Materials+Eurofinish+Surface 2021 is duidelijk geworden dat grotere partijen in Nederland vaak meeliften met onderzoek en ontwikkeling in het buitenland, vaak in Duitsland. Daar is op zich niets mis mee, maar daarmee wordt de situatie in Nederland onderbelicht, en worden de mogelijkheden niet benut. Daarom is het noodzakelijk om naast normalisatie ook wet- en regelgeving, en branche-belangenbehartiging te noemen. Voor wet- en regelgeving in Nederland is meer invloed mogelijk door samenwerking via bijvoorbeeld de Vereniging ION. Op het gebied van normalisatie kunnen bedrijven uiteraard aansluiten via het buitenland, maar via Nederland zou dat evengoed, en veel indringender, kunnen.

Om een start te maken is besloten om een brainstormsessie te organiseren voor allen die belang hebben bij of betrokken zijn bij PVD/CVD. Uiteraard zal Vereniging ION haar rol vervullen als deelnemer van de NEN-commissie Metallieke Deklagen, ook namens de leden van Vereniging ION die niet-direct aangehaakt zijn bij dit initiatief. Overigens is het dan wel belangrijk dat u via het secretariaat laat weten dat u geïnformeerd wilt blijven over de voortgang van dit initiatief.

Het programma wordt begeleidt door dr. Cor Schrauwen (Zuyd Hogeschool - specialist PVD), Stephanie Jansen (NEN - a.i. Clustermanager Materialen & Bouwproducten) en Ralph Bot (Vereniging ION - Technisch adviseur en afgevaardigde normcommissies). Hoewel het een brainstormsessie is, en er veel interactie wordt verwacht, zal als uitgangspunt het volgende programma worden gevolgd:

Vraagstelling en introductie programma:
Binnen internationale normalisatie worden momenteel normen ontwikkeld voor PVD. 
Aan welke normen wordt gewerkt en hoe kan Nederland hier invloed op hebben?
Willen nationale marktpartijen hier via NEN een actieve rol in spelen of laten ze de inzet aan de branchevereniging of laten ze het gewoon gebeuren?

 • Kennismakingsrondje
 • Reflectie: normalisatie en PVD voor Nederland
 • Ontwikkelingen in PVD-normalisatie:
  • Scope van TC 107/SC 9
  • Werkprogramma
  • Mogelijkheden voor deelname en betrokkenheid
 • Gesprek over behoeftes, risico’s en kansen
 • Besluit: vervolgstap betrokkenheid PVD-sector Nederland bij normalisatie en eventueel andere acties

Deze activiteit vindt plaats tijdens de ION Dag voor de Ondernemer. De locatie is: De Soester Duinen in Soest. De Soester Duinen heeft een centrale ligging in het midden van het land, dichtbij Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Binnen vijf minuten bent u op de A28. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid direct voor de deur en ook met het OV kunt u tot aan de deur reizen.

De toegang is zowel voor leden van Vereniging ION alsook niet leden, kosteloos. Aanmelden kan via het aanmeldformulier voor de ION Dag voor de Ondernemer. (Aanmeldingsformulier).

Bent u wel geïnteresseerd, maar kunt u niet aanwezig zijn, stuur dan even een mailtje naar henraat@vereniging-ion.nl.