Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier te maken met spleetcorrosie.

Als 2 vlakken op elkaar liggen kan vocht zich door capillaire werking tussen deze 2 vlakken ophopen. Doordat vervolgens de zuurstof uitdampt daalt de PH waarde tot een agressieve zuurgraad die het metaal zal aantasten.

Metalen moeten goed kunnen ventileren, schoon blijven en nagenoeg geen beschadigingen ondergaan. Het aluminium zal oxide vrijgemaakt moeten worden alvorens een volgende behandeling wordt gestart. Wij nemen aan dat dit echter goed gedaan zal worden.

Datum: 1 december 2020