Chroom(VI) feiten congres

22-05-2019
13:00
- 18:00

Mede dankzij de vele media exposure wint Chroom(VI) aan bekendheid onder opdrachtgevers, aannemers en werkgevers in Nederland. Voor veel partijen is het duidelijk dat ze iets moeten met Chroom(VI), maar wat? Welke manieren van onderzoek zijn er en hoe bepaalt u welk onderzoek geschikt is voor uw situatie? En wat is de vervolgstap als er eenmaal Chroom(VI) geconstateerd is? Hoe pakken vergelijkbare partijen in de markt het Chroom(VI)-vraagstuk op en wat kunt u daarvan leren?

De aanpak van projecten
Tijdens het tweede Chroom(VI)-congres op 22 mei 2019 gaan we op zoek naar het antwoord op deze vragen. We merken dat er vooral behoefte is aan meer inzicht in en kennis over specifieke aanpak van projecten. Onder begeleiding van verschillende sprekers worden vraagstukken uit diverse hoeken van de markt behandeld, ieder met hun eigen aanpak. U bent van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen!

Over Chroom(VI)
Chroom(VI) is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van Chroom(VI)-houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom(VI) in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor Chroom(VI) in lucht recent verlaagd en is Chroom(VI) toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW.

Praktische informatie
Wanneer:    Woensdag 22 mei
Tijd:           Van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel
Waar:         Mereveld, Utrecht
 

Programma
13:00 uur    Ontvangst
13:30 uur    Welkom en opening door Udo Waltman, Directeur SGS Search
13:45 uur    Veilig werken met Chroom(VI)
                  Egbert Stremmelaar, Directeur Vereniging ION
14:15 uur    Visie rondom Chroom(VI)
                  Teus de Wit, Bestuurslid Bouwend Nederland en Algemeen Directeur
                  bij Versluysgroep
14:35 uur    Alternatieven Chroom(VI)-verf
                  Vraaggesprek op video met professor Herman Terryn,
                  corrosietechnologie Vrije Universiteit Brussel en TU Delft
14:45 uur    Vragenronde
15:00 uur    Pauze en netwerken
15:30 uur    Betrouwbaarheid Chroom(VI) inspectie en analyse
                  Duo-presentatie door Wil Klarenaar, Senior Consultant Building
                  Materials SGS INTRON en Thomas Hazenberg, Manager SGS Search
                  Laboratorium
15:50 uur    Verwijderingstechnieken in de praktijk
                  André van Ginkel, Directeur en Jan van Loon, Q-HSE manager Van
                  Ginkel Groep en Robert Lunenborg, Directeur SealteQ
16:10 uur    Interactie met de zaal
16:40 uur    Stand van zaken rondom wet- en regelgeving
                  Marc Kuipers, Inspecteur-Generaal Inspectie SZW
17:00 uur    Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via dit fomulier. Als u vragen heeft over het evenement, kunt u contact opnemen met Sabine Smit via 088 – 214 66 00. Aan het congres zijn geen kosten verbonden.