Coatings for the future

17-10-2019
13:00
- 18:00

NEN organiseert op 17 oktober 2019 van 13.00 - 18.00 uur in Delft de seminar ‘Coatings for the future’. Binnen NEN houden verschillende normcommissies zich bezig het ontwikkelen van veelal internationale normen op het gebied van coatings. Enerzijds vinden er initiatieven plaats om nieuwe normen te ontwikkelen voor specifieke sectoren, waarbij betere afstemming met andere sectoren wenselijk is. Anderzijds vinden er verscheidene innovaties plaats, waarbij normalisatie een praktisch instrument is om marktintroductie te bevorderen.

Seminar
Tijdens de seminar ‘Coatings for the future’ worden de deelnemers eerst op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van coatings en normen in het algemeen en in de toepassing bij de olie- en gassector, transportleidingen en scheepsbouw. Daarna gaan de deelnemers in break-out sessies uiteen om verder van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Hierbij wordt ingespeeld op actuele thema’s als energietransitie en de circulaire en/of bio-economie. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom. In de afsluitende plenaire sessie wordt besproken welke normalisatiebehoeften er zijn en hoe Nederlandse stakeholders hierin gezamenlijk kunnen optrekken.

Doelstellingen
De seminar heeft de volgende doelstellingen:

  • Informeren van geïnteresseerde partijen, zowel bestaande leden als andere belanghebbenden, over de (normalisatie)ontwikkelingen binnen de coatingsector;
  • Afstemmen en coördineren van de verschillende normalisatietrajecten en -initiatieven gerelateerd aan coatings op mondiaal, Europees en nationaal niveau;
  • Versterking van de Nederlandse positie in de internationaal opererende coatingsector via afvaardiging van Nederlandse stakeholders en gecoördineerde inbreng in normalisatietrajecten.

Meer informatie over de seminar, de break-out sessies, het programma en of om uw aan te melden?
https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/Coatings-for-the-future-1.htm