Is er een codering voor anodiseerbewerkingen en -kleuren van aluminium?

Ja, deze codering is meer dan 30 jaar geleden opgesteld door de Stichting Anodiseren, kortweg STANOD genoemd, en gepubliceerd in het boekje “Aluminium en Anodiseren”.

De codering bestaat uit 3 cijfer/lettercombinaties, die respectievelijk iets zeggen over de

  • voorbewerking van het aluminium oppervlak, VB 0 (geen voorbehandeling) t/m VB 8 ((elektro)chemisch gepolijst na mechanische voorbewerking).
  • dikte van de anodiseerlaag, A5 - A25 (resp. 5 en 25 µm) overeenkomend met EURAS klassen A5 resp. A25.
  • kleur van de anodiseerlaag, een VOM kleur (VOM 1 t/m VOM7 van de VOM anodiseerkleurenwaaier *)) dan wel een kleurcodering van het anodiseerbedrijf.

De volledige lijst is bij Vereniging ION op te vragen.

*) De VOM anodiseerkleurenwaaier is helaas niet meer verkrijgbaar, maar wel is (zuiver indicatief, dus kleurafwijkingen voorbehouden) een digitale foto van de waaier te verkrijgen (via helpdesk@vereniging-ion.nl ).

Overigens worden niet alle kleuren meer toegepast. De kleurkeuze dient afgestemd te worden met het anodiseerbedrijf, die in de meeste gevallen nog wel beschikt over de VOM anodiseerkleurenwaaier.