Extra voorlichting- en overlegmiddag over effecten Chroom(VI)-autorisatie

24-04-2019
14:00
- 17:00

Op 18 februari 2019, en in de OT editie 2, heeft Vereniging ION het besluit van de REACH-committee over de autorisatie van Chroomtrioxide (Chroom(VI)) gepubliceerd. Daar zijn inmiddels diverse vragen over binnengekomen, vooral over het 'wat nu'. Daarom organiseert Vereniging ION op 24 april vanaf 14.00 uur een extra voorlichtingsmiddag in Nieuwegein.

In de maand april wordt het officiële besluit gepubliceerd, en via uw toeleverancier moet u in kennis worden gesteld.

Conform de procedure moet u voor 1 juli uw gebruik aanmelden bij ECHA. Dan kan via de link: https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use. Op deze website vindt u ook een link naar een instructiefilmpje.

Als u gebruik wil maken van de best practises van het CTACSub consortium, dan kunt u deze sheets bereiken via de link: http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx. U moet dan naar beneden scrollen naar punt III.

Mocht u toch nog vragen hebben, kom dan naar de extra voorlichtings-/overlegmiddag op 24 april 2019 om 14.00 uur in Nieuwegein. Deze voorlichtingsmiddag zal een hele korte uiteenzetting van de procedure zijn, en vervolgens meer de opzet van een spreekuur hebben. Daarbij zullen we uiteraard ook stil staan bij de metingen die de branche moet doen om de autorisatie te valideren.

Zie voor meer informatie over het besluit het oorspronkelijke bericht: https://vereniging-ion.nl/reach-comite-neemt-besluit-over-autorisatie-chroomvi-betekent-oppervlaktebehandelende-bedrijven