Informatiebijeenkomst Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE)

05-10-2023
13:30
- 16:30

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenwet.
De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als er bij ARIE-bedrijven
iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren
én voor bedrijven die door de herziening voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden. We kunnen ons voorstellen dat dit de
nodige vragen oproept. Veel gestelde vragen beantwoorden we op onze website: Vraag en antwoord ARIE-regeling.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten geven wij een nadere, praktische toelichting op de herziene ARIE-regeling. We
onderzoeken samen wat werkt (en wat niet), wat er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en welke rol
de Nederlandse Arbeidsinspectie hierin kan spelen.

Praktische informatie
Er worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, een in Utrecht en een in Zoetermeer.
Voor beide bijeenkomsten is het programma als volgt:

13:30 – 14:00 Inloop
14:00 – 14:15 Opening
14:15 – 15:00 Toelichting ARIE-regeling
15:00 – 15:45 In gesprek met specialisten en inspecteurs
15:45 – 16:00 Afsluiting
16:00 – 16:30 Netwerkgelegenheid

Met het aanmeldformulier kunt u zich voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden: 

-    Dinsdag 3 oktober | 13:30 – 16:30 | NDC Den Hommel, Utrecht
-    Donderdag 5 oktober | 13:30 – 16:30 | Het Wapen van Zoetermeer, Zoetermeer

Aanmeldingsformulier: https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Informatiebijeenkomsten-ARIE-regeling