Teneinde als onderneming succesvol te zijn en te blijven, is het verbreden en delen van kennis met zowel partijen binnen de branche als daarbuiten crucialer dan ooit. Stichting Innovat.ION richt zich primair op de belangen van de bedrijven, waarnaast gericht wordt samengewerkt met opleidingsinstituten in het beroepsonderwijs. Door te participeren in technologische ontwikkeling worden vernieuwingen ook in het aanbod van opleidingen en cursussen doorgevoerd. Dit is belangrijk, want de beschikbaarheid van voldoende competente medewerkers is essentieel voor het goed kunnen presteren en toekomstbestendiger maken van bedrijven binnen de oppervlaktebehandelende sector. Stichting Innovat.ION levert het gereedschap om medewerkers op een effectieve en adequate manier te leiden, te ondersteunen en te managen.