Innovatie is belangrijk voor alle partijen binnen de keten. Dus zowel voor fabrikanten, toeleveranciers, applicateurs als eindgebruikers. Maar individueel pionieren is kostbaar, terwijl innovatie absoluut noodzakelijk is voor het handhaven en zo mogelijk uitbouwen van een sterke concurrentiepositie. Het antwoord op deze uitdaging is co-creatie, waarbij meerdere partijen worden betrokken bij het innovatieproces. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de (eind)gebruiker, waarvoor een waardevolle productieketen van cruciaal belang is. Alle deelnemers hebben binnen het proces van co-creatie, ieder vanuit hun eigen competentie, invloed op de ontwikkeling van nieuwe en/of verbeterde producten en diensten. In de praktijk zitten toeleveranciers niet alleen met hun klanten, maar ook met andere partijen in de keten aan tafel om samen onderscheidende producten en diensten te creƫren. Door met alle betrokken partijen goede afspraken te maken en te blijven ontwikkelen, komt men sneller tot vernieuwing. Daarbij kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het verlenen van exclusiviteit aan een klant/leverancier in ruil voor commitment, waardoor voor beiden een win-win situatie ontstaat. Stichting Innovat.ION is in staat om de juiste partijen bij elkaar te brengen waardoor deze samen effectiever en efficiƫnter kunnen innoveren.