De door Stichting Innovat.ION geïnitieerde projecten zijn gericht op het behalen van resultaten op basis van beschikbare middelen. Een gestructureerd projecten- of businessplan dat door Stichting Innovat.ION in nauw overleg met de partners wordt opgesteld, legt de basis voor een effectieve communicatie en samenwerking tussen deelnemende technologische partners en aanverwante marktpartijen.

Voorafgaand aan de uitvoering van een project wordt het projectidee nader onderzocht en uitgewerkt. Doel is om in te schatten of het beoogde project haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of er voldoende draagvlak is voor het project (bij betrokkenen).

Een businessplan of subsidieverzoek zijn voorbeelden van dergelijke projectvoorstellen. Diegenen die het project sponsoren zullen het projectvoorstel beoordelen en bij goedkeuring de financiering verzorgen. Vanaf die goedkeuring is het project officieel gestart.