Op 1 juli 2013 zijn een aantal nieuwe bouwproductregels van kracht geworden binnen de Europese Unie. Dit betekent dat stalen- of aluminium constructiedelen alleen maar op de markt mogen komen wanneer de fabrikant is gecertificeerd volgens de NEN EN 1090-1 t/m 3.

Fabrikant certificering

NEN EN 1090 delen 1-3 vervangen eerdere nationale uitgaven.
Aan het einde van de overgangsperiode op 1 juli 2014 mogen alleen stalen- en aluminium constructiedelen op de Europese markt worden aangeboden wanneer tijdens fabricage het proces is gecontroleerd door een geaccrediteerde instelling volgens de specificaties van de NEN EN 1090. Deze controle vertegenwoordigt de basis voor de CE-markering van alle producten die op de Europese markt komen.

Sinds de introductie van de Euro codes op 1 juli 2012 moet de productie van staal- en aluminium constructiedelen worden uitgevoerd volgens de NEN EN 1090.

Aan welke eisen moeten worden voldaan door het metaal constructiebedrijf? 

Volgens de NEN EN 1090-1 dienen alle bedrijven die stalen- en aluminium constructiedelen produceren hun interne procescontrole te laten certificeren. Dit is een beslissende voorwaarde voor het verkrijgen van een CE-markering voor de producten bedoeld voor de Europese markt. De eisen waaraan moet voldaan worden zijn vastgesteld in de overeenkomstige Execution Classes of EXC. De toewijzing aan deze EXC tot en met 4 is afhankelijk van de belasting, het materiaal en de lasprocedure aan de constructiedelen.

De indeling in EXC-klassen

EXC 1: Uitvoeringsklasse 1 omvat constructiedelen van staal tot sterkte klasse S275 en constructiedelen gemaakt van aluminium legeringen, welke hoofdzakelijk statisch worden belast. Dit omvat trappen, leuningwerk in woningen, gebouwen in de agrarische sector, serres van woningen, vrijstaande huizen tot 4 verdiepingen hoog of andere vergelijkbare bouw constructiedelen.

EXC 2: Uitvoeringsklasse 2 omvat constructiedelen van staal tot sterkte klasse S700 en constructiedelen gemaakt van aluminium legeringen, welke hoofdzakelijk statisch worden belast en constructiedelen welke niet hoofdzakelijk statisch worden belast, tenzij ze kunnen worden ingedeeld in een van de andere 3 klassen.

EXC 3: Uitvoeringsklasse 3 omvat constructiedelen van staal tot sterkte klasse S700 en constructiedelen gemaakt van aluminium legeringen, welke hoofdzakelijk statisch worden belast en constructiedelen welke niet hoofdzakelijk statisch worden belast en welke niet kunnen worden ingedeeld in ESX 1. Dit omvat gebouwen met meer dan 15 verdiepingen, grote dakconstructies, publieke plaatsen, stadions, bruggen, uitkragende gebouwen, torens en paalconstructies en ronde constructies zoals schoorstenen.

EXC 4: Uitvoeringsklasse 4 omvat alle constructiedelen genoemd in klasse 3, maar dan met grote consequenties voor mens en omgeving indien deze falen. Dit betreft bijvoorbeeld bruggen in wegen, constructies boven dichtbevolkte woongebieden, industriële bouwerken met een hoog potentieel gevaar en nucleaire krachtcentrales.

Vaststelling wat nodig is:

De basis parameters voor de certificering worden vastgesteld samen met het inspectiebureau tijdens een eerste bezoek.

Pre-audit

Door middel van een (optionele) pre-audit wordt door het inspectiebureau vastgesteld hoever u bent op de weg naar de certificering.

Initiële inspectie

Tijdens de initiële inspectie beoordeelt de inspecteur de implementatie van de NEN EN 1090. De procescontrole wordt beoordeeld. Na een positieve uitslag ontvangt u het certificaat.

Voortdurende Monitoring

Gedurende de navolgende jaren worden de vervolginspecties uitgevoerd volgens de eisen die bij de betreffende uitvoeringsklassen horen. De inhouse fabrieksprocescontrole zal worden gecontroleerd volgens de NEN EN 1090.

EXC                              Intervallen na de initiële inspectie in jaren    
EXC 1 en EXC 2             1-2-3-3
EXC 3 en EXC 4             1-1-2-3-3

Eisen betreffende corrosiebestrijding

De fabrikant is verplicht om bewijs te overleggen betreffende adequate corrosiebestrijding dat bij het constructieonderdeel past. Het bewijs kan voor iedere opdracht worden overlegd, professionele geschikte externe controle, inclusief product- en documentencontrole.

Europees erkende "kwaliteitskeurmerken" vergemakkelijken dit bewijs. Door middel van verplichte, constante procescontroles en externe controle door een onafhankelijk instituut, kan dit bewijs worden geleverd.

Voor stalen constructiedelen:

  • Poedercoatings en natlakken
  • Thermisch verzinken en metalliseren

Hoewel de NEN EN 1090-2 niet expliciet noemt welke Europese keurmerken worden erkend, is bijvoorbeeld het keurmerk Qualisteelcoat geschikt om het hierboven genoemde bewijs van corrosie bestrijding te leveren.

Voor aluminium constructiedelen:

  • Poedercoaten en natlakken
  • Anodiseren

In dit geval spreekt de NEN EN 1090-3 zeer beslist dat de waarnemingen van de eisen, bewezen moet worden door een Europees erkend kwaliteitskeurmerk. De keurmerken Qualicoat, GSB International en Qualanod zijn geschikt voor dit doel.

U kunt als coatingbedrijf bewijzen dat u aan de eisen voldoet door het behalen van een conformiteitsverklaring. Deze conformiteitsverklaring kunt u dan als bewijs tonen aan uw opdrachtgever als hier naar gevraagd wordt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over NEN EN 1090? Wat dit precies voor uw bedrijf betekend? Of hoe u een comformiteitsverklaring kunt aanvragen?
Neem dan contact met ons op via 030 - 630 03 90 of secretariaat@vereniging-ion.nl.