Nikkel metaal is inderdaad geklasseerd als “verdacht carcinogeen” via inhalatie, wat dus een classificatie categorie 2 oplevert. Nikkelzouten zijn geklasseerd als carcinogeen categorie 1, dus bevestigd als kankerverwekkend. Dat is een heel groot verschil met betrekking tot wetgeving. Een CMR stof categorie 1 valt onder Autorisatie (REACH),  een CMR stof categorie 2 valt niet onder Autorisatie.

Jammer genoeg maakt Europa niet het onderscheid tussen massief metaal & metaalpoeder. De classificatie 2 is weinig zinvol voor massief metaal omdat er geen inhalatie van massief metaal kan plaatsvinden. Maar als een metaal een bepaalde classificatie heeft, dan moet dat op de MSDS vermeld worden, ongeacht de vorm waarin het wordt geleverd. Het hoeft overigens niet op de etiketten vermeld te worden, massieve metalen zijn daarvan vrijgesteld.

Vereniging ION en het Nickel Institute zijn het overigens niet eens met de wijze van classificatie zoals die nu plaatsvindt, maar het is wel een gegeven. Daarnaast wordt  het alleen in Europe zo geklasseerd, wat wij ook niet wenselijk vinden. Maar normaal gezien zou dat geen problemen moeten opleveren met betrekking tot gebruik van nikkel aangezien deze classificatie al sinds jaren van toepassing is.

Datum: oktober 2015