Als lid van Vereniging ION werken we met de ION-garantievoorwaarden (voor verfsystemen op verzinkte ondergrond), maar we begrijpen eigenlijk niet hoe het precies zit met de kostenverdeling in het geval dat er aanspraak op deze garantie wordt gemaakt?

Indien er volgens de bepalingen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt geldt voor de kostenverdeling onderstaande formule:

Aandeel = kosten X [{(toepasselijke garantieperiode + 1) -/- aantal jaren tussen oplevering en de formele melding van het gebrek} / toepasselijke garantieperiode]

Met kosten wordt bedoeld “kosten voor het opnieuw bewerken en/of reparatie”.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:
Garantieperiode 10 jaar. In het vierde jaar een schade, vallend onder de garantie. Het aandeel in de kosten door opdrachtnemer/garantiegever wordt dan:

[{( 10 + 1 ) – 4} / 10]  →  7 / 10 = 70%

(N.B. Dit percentage met inachtneming van de overige bepalingen).

Datum: augustus 2016