Maintenance NEXT 2019

09-04-2019 - 11-04-2019
-

Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie, die tevens zorgt voor een hoge kostenpost en risico’s betekenen voor de omgeving. Corrosie onder isolatie krijgt bijzondere aandacht tijdens de Maintenance NEXT door NCTI, VIB en Vereniging ION in Ahoy Rotterdam.

Meer informatie: https://vereniging-ion.nl/corrosie-onder-isolatie-thema-vib-ncti-vereniging-ion-maintenance-next

Registreer u hier voor gratis toegang: https://registration.n200.com/survey/0hjc7ludrkyvb?actioncode=NTWO000146IBJ&partner-contact=276gxwoscdxt4

https://www.maintenancenext.nl