Moet onze poedercoatstraat voldoen aan de ATEX richtlijnen?

Als er tijdens de normale bedrijfsomstandigheden een explosieve atmosfeer kàn ontstaan, moet een installatie (het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan) voldoen aan de ATEX-137 richtlijn.

Poederverf is een brandbare stof. Wanneer het bij bepaalde concentraties in de lucht voorkomt en er een ontstekingsbron met voldoende energie aanwezig is, kan er een explosie ontstaan. Een dergelijke concentratie zal zich doorgaans alleen in de spuitcabine kunnen voordoen. Maar ook (poeder)stofophopingen buiten de cabine kunnen in uitzonderlijke gevallen gevaar opleveren voor een explosie.

U kunt er meer over lezen in de VOM brochure "ATEX, veilig werken in een explosieve atmosfeer". Deze is (voor leden gratis) verkrijgbaar via het secretariaat.

Datum: juni 2009