Als er tijdens de normale bedrijfsomstandigheden een explosieve atmosfeer kàn ontstaan, moet een installatie (het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan) voldoen aan de ATEX-richtlijn 153 (1999/92/EG en voorheen ATEX 137). De ATEX-richtlijn 153 is hier gratis te downloaden: https://www.nen.nl/elektrotechniek/atex/atex-153Poederverf is een brandbare stof. Wanneer het bij bepaalde concentraties in de lucht voorkomt en er een ontstekingsbron met voldoende energie aanwezig is, kan er een explosie ontstaan. Een dergelijke concentratie zal zich doorgaans alleen in de spuitcabine kunnen voordoen. Maar ook (poeder)stofophopingen buiten de cabine kunnen in uitzonderlijke gevallen gevaar opleveren voor een explosie.Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via helpdesk@vereniging-ion.nl

Datum: december 2022