Nationaal Congres BRZO-Seveso

22-11-2022
08:30
- 17:00

De achtste editie van het jaarlijks nationaal congres BRZO-Seveso vindt plaats op 22 november 2022. Centraal op deze dag staan kennisdeling, interactie en de samenwerking tussen overheid, inspectiediensten en BRZO-bedrijven. Samen werken we aan het doel van een veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties inclusief hun omgeving. Aan de basis van een succesvolle samenwerking staan, elkaar kennen en oog hebben voor elkaars belangen. Daarvoor biedt dit congres hét platform.

Waarom deze conferentie?

 • Garandeert u de veiligheid van uw bedrijf en de omgeving omdat u de inspectiethema’s voor 2023 kent.
 • Begrijpt u de nieuwe werkwijze die de omgevingswet in uw werk vraagt.
 • Pakt u pro actief de toekomstige ontwikkelingen en risico’s aan. Bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet, cybersecurity en het stikstofbeleid.

Onderwerpen

 • Omgevingswet
 • Klimaatadaptatie
 • Incidentenanalyse
 • Stakeholders communicatie
 • Cybercriminaliteit
 • BRZO-Seveso wetgeving
 • Energietransitie
 • Reach wetgeving

Voor wie is deze conferentie?

 • Toezichthoudes
 • HSE-functionarissen
 • Productiemanagers
 • Onderhoudsingenieurs
 • Medewerkers kwaliteitszorg
 • Veiligheidsmanagers
 • Beveiligingsdeskundige
 • Kwaliteitsmanagers

THEMA: Samen werken voor een veilige omgeving

De afgelopen jaren waren hectisch. Inspecties gingen online, afstand houden op de werkvloer en thuiswerken. Het is tijd om bij elkaar te komen met de blik op de toekomst. Tijdens het Nationaal Congres BRZO-Seveso van 22 november 2022 kijken wij naar 2023! Tijdens het congres worden de inspectiethema’s voor 2023 bekend gemaakt. Gaan wij het verder hebben over de omgevingswet, wat gaat dit voor u betekenen en leert u over diverse veiligheidsrisico’s (intern en extern) die een grotere rol gaan spelen. 

Dit congres brengt elk jaar weer alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZO-bedrijven, onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. U wordt in één dag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op BRZO-gebied. Met praktijkervaringen van bedrijven, vakgenoten en volop ruimte om te netwerken.

Na het congres van 2022: 

 • Garandeert u de veiligheid van uw bedrijf en de omgeving omdat u de inspectiethema’s voor 2023 kent.
 • Begrijpt u de nieuwe werkwijze die de omgevingswet in uw werk vraagt
 • Past u nieuwe oplossingen toe om incidenten te voorkomen
 • Blijft uw bedrijf compliant
 • Pakt u pro actief de toekomstige ontwikkelingen en daarbij behorende risico’s aan. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en de toepassing van vernieuwde brandstoffen
 • Heeft u goede relaties met een breder netwerk van andere BRZO-bedrijven, inspectiediensten en overheden

Meer informatie en aanmelden: https://outvie.nl/conferenties/nationaal-congres-brzo/