Netwerkbijeenkomst 'Innovatie en duurzaamheid in relatie tot de bouw en onderhoudsopgaven'

09-02-2022
15:30
- 17:30

Traditioneel organiseert Vereniging ION haar eerste bijeenkomst in de Week van de Circulaire Economie. Deze keer op 9 februari 2022. Hoewel er nog aan het programma wordt gewerkt, willen wij u toch al graag een sneak preview geven.

Een spreker die in ieder geval een presentatie zal geven is Edwin Lokkerbol. Edwin is eigenaar van Het Projectenbureau. Daarmee werkt hij aan nieuwe publiek-private samenwerkingen en ecosystemen om transities in gang te zetten. Met als doel om meer duurzaamheid te realiseren om bestaande en nieuwe bedrijven perspectief te bieden. Èn om overheden de kans te geven om duurzame doelen te realiseren. Technische innovatie is daarbij geen doel maar een middel.

Edwin is onder mee programma-manager van Emissieloos Netwerk Infra, een netwerk om de productie van emissieloos bouwmaterieel te versnellen. Voorzitter van de VNK (Kalkzandsteenplatform). En projectleider van het Living Lab Bodemdaling & Technologie van de Campus Gouda. Eerder heeft hij gewerkt voor de BouwCampus in Delft, de Vereniging van Waterbouwers, de ANWB, de KNVB en Berenschot.

En uiteraard zal er ruimschoots de tijd zijn om onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar te spreken.