Netwerkbijeenkomst 'Innovatie en duurzaamheid in relatie tot de bouw en onderhoudsopgaven'

09-02-2022
15:30
- 17:30

Traditioneel organiseert Vereniging ION haar eerste bijeenkomst in de 'Week van de Circulaire Economie'. Dit zal plaatsvinden op 9 februari 2022 en het programma ziet er als volgt uit:

 • 15.30 uur      Ontvangst
 • 16.00 uur      Welkom - Marijke de Vries (ION)
 • 16.05 uur      Innovatie en duurzaamheid in relatie tot de bouw en
                      onderhoudsopgaven – Edwin Lokkerbol (Het Projectenbureau)
 • 16.35 uur      En (hoe) werkt het dan in de praktijk? – Angelien van Boxtel                              (Rijkswaterstaat)
 • 17.05 uur      Vertaling naar enkele ION-actiepunten - Egbert Stremmelaar
                      (ION)
 • 17.15 uur      Informeel samenzijn en mogelijkheid tot netwerken
 • 18.30 uur      Einde

Marijke de Vries zal als voorzitter de middag openen en een korte introductie geven van de ION-positie en aandachtspunten.

De eerste spreker is Edwin Lokkerbol.  Hij werkt aan nieuwe publiek-private samenwerkingen en ecosystemen om transities in gang te zetten. Met als doel om meer duurzaamheid te realiseren en om bestaande en nieuwe bedrijven perspectief te bieden. En om overheden de kans te geven om duurzame doelen te realiseren. Technische innovatie is daarbij geen doel maar een middel.

Edwin is eigenaar van Het Projectenbureau. Vanuit die functie is hij onder meer programmamanager van Emissieloos Netwerk Infra, een netwerk om de productie van emissieloos bouwmaterieel te versnellen. Voorzitter van de VNK (Kalkzandsteenplatform). En projectleider van het Living Lab Bodemdaling & Technologie van de Campus Gouda. Eerder heeft hij gewerkt voor de BouwCampus in Delft, de Vereniging van Waterbouwers, de ANWB, de KNVB en Berenschot.

De tweede spreker is Angelien van Boxtel. Zij zal ingaan op de raamwerken die Edwin neerzet in het kader van de innovatie en duurzaamheidsopdracht. Met name de effecten van deze ontwikkeling op het uitvoeren van de oppervlakte behandelende werkzaamheden komt aan de orde.

Angelien is programmamanager Vitale Assets bij Rijkswaterstaat. In het programma Vitale Assets wordt Rijkswaterstaat klaar gemaakt voor de toekomst. De buitenwereld gebruikt smart maintenance al; hoe kunnen we als Rijkswaterstaat deze ontwikkeling in onze assetmanagement processen integreren. Het is een programma met vijf hoofdthema's: visie, markt, experimenten, kennis- en data infrastructuur en organisatie(verandering). In het programma werken we nadrukkelijk nationaal (CAMINO) en internationaal (BE-GOOD) samen met markt en andere infrabeheerders.

In het nawoord zal Egbert Stremmelaar, directeur van Vereniging ION, de informatie van Edwin en Angelien vertalen naar de actiepunten voor Vereniging ION.

Aansluitend is er ruimschoots de tijd om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en elkaar te spreken.

De locatie is het Fletcher Hotel in Nieuwegein, waar de bijeenkomst onder de dan geldende Coronamaatregelen zal plaatsvinden (1,5 meter afstand en QR-code). 

Aanmelden?
Stuur een e-mail met uw gegevens (voor- en achternaam en bedrijfsnaam) naar henraat@vereniging-ion.nl