Iedere werkgever streeft naar een goede werkplek voor zijn of haar medewerkers. Op deze werkplek moet het werk (kwalitatief) goed en zo snel mogelijk op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Hiervoor worden regelmatig aanpassingen aan de werkplek verricht, materialen op de werkplek gebracht en verbruikt en hulpmiddelen aangebracht en geïnstalleerd. Dit alles maakt voor niet eigen medewerkers (denk aan inspecteurs, uitzendkrachten, onderhoudsmonteurs, leveranciers of consultants) de situatie regelmatig onoverzichtelijk, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Vereniging ION krijgt regelmatig vragen over gevaarlijke situaties en daaraan volgend verzoeken om daar eens naar te kijken; wat mag je verwachten van een werkplek als externe of wat moet je accepteren. Vereniging ION heeft een inventarisatie gemaakt en aan de hand daarvan een manifest gemaakt.

Behalve dat de momenteel relevante arbo-wet uitgangspunten zijn opgenomen is er een checklist gemaakt die als hulpmiddel kan fungeren. U vindt dit manifest bij de downloads. En hoewel dit manifest vooral bedoelt is voor werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden, kan het ook een handig hulpmiddel zijn voor de maandelijkse check van de werkplek voor interne medewerkers.