Let op: Minisymposium is verplaatst naar medio september.

Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie hebben te maken met overheidstoezicht vanuit de Omgevingsdiensten, of wel het Omgevingsdomein. Overheidstoezicht is veelal het directe gevolg van een politiek besluit om in te grijpen en een concreet probleem aan te pakken. In dit geval de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.

Het huidige stelsel laat zien dat men uitgaat van de aanname dat de overheid ondernemers moet dwingen tot duurzaamheid en veilige processen. Er is al langere tijd een trend gaande dat bedrijven zich meer en meer bewust zij van hun rol in de maatschappij en daarin hun verantwoording nemen. Het gevolg hiervan is onbalans tussen dwingen en vertrouwen.

Safety Delta Nederland, Stichting Innovat.ION en Stantec zijn vorig jaar het project 'Horizontaal overheidstoezicht' gestart. Het top-down stellen van regels aan het gedrag van bedrijven en het achteraf toezien op regelnaleving, noemen we verticaal overheidstoezicht. Deze toezichtvorm hanteert als veronderstelling dat bedrijven zich overwegend calculerend gedragen en als gevolg daarvan economische belangen meestal laten prevaleren boven andere belangen. Tegenover verticaal staat horizontaal overheidstoezicht. Deze toezichtvorm gaat ervan uit dat bedrijven zelf het belang inzien van regelnaleving. Zij zouden “slecht slapen” als zij specifieke maatschappelijke problemen niet proactief zouden aanpakken door bottom-up regels aan zichzelf te stellen en deze actief na te leven. Dit wordt ook wel intern toezicht genoemd. 

Meer informatie:

https://www.stantec.com/content/dam/stantec/files/PDFAssets/netherlands/horizontaal-toezicht-in-het-omgevingsdomein-stantec-24-juni-2022.pdf

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-stantec-verkenning-vernieuwend-toezicht/

Het project gaat uit van vertrouwen in het vermogen van bedrijven om een grotere rol te spelen bij de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Daarbij streeft men ernaar dat partijen met elkaar in gesprek blijven, aan de hand van bewijs, over de mate waarin het bedrijf ‘in control’ is op haar eigen bedrijfsprocessen. Vanuit Vereniging ION leveren een aantal bedrijven een bijdrage aan het project. 

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert Safety Delta Nederland, Stichting Innovat.ION en Stantec een minisymposium over de voortgang met horizontaal toezicht in het omgevingsdomein en wordt er vertelt over de pilot 'Professionalisering Intern Toezicht'. Meer informatie en aanmelden: https://www.safetydelta.nl/projecten/expertise-netwerk-ht/deelnemer/