Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit het netwerk overstijgt. Dit belemmert bedrijven in aansluitingen en verstoort bedrijfsprocessen. Ondernemers moeten nu actie ondernemen om hun energieverbruik te beheren en samen te werken met netbeheerders. De gevolgen zijn al merkbaar en vereisen dringende maatregelen.

 

Wat is netcongestie? 
We gebruiken steeds meer duurzame en hernieuwbare energie, zoals zon- en windenergie. Deze verandering is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ondanks forse investeringen in de uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten, groeit de vraag naar transport van elektriciteit sneller dan de netbeheerders kunnen bijbouwen. Als gevolg raakt ons stroomnet overbelast. Naar verwachting is dit zeker voor 2030 niet opgelost. Daarom is het belangrijk dat elke ondernemer op tijd maatregelen neemt in het bedrijf. Of je nu een groot of kleinverbruiker bent.

 

Wat zijn de gevolgen?
Nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt ingewikkelder. Meer dan 9.000 bedrijven staan al geruime tijd op de wachtlijst voor een (extra of uitbreiding van hun) stroomaansluiting. Daarnaast kunnen tijdens piekuren storingen ontstaan, het terug leveren van opgewekte energie onmogelijk worden of netbeheerders zelfs de stroom voor een korte periode afschakelen om defecten aan het net te voorkomen. Dat verstoort de bedrijfsprocessen, vertraagt de groei van bedrijven en belemmert uiteindelijk een gezond vestigingsklimaat.

 

Ook jij hebt of krijgt te maken met netcongestie
De kans is groot dat jouw bedrijf nu of binnen afzienbare tijd te maken krijgt met de gevolgen van netcongestie. Daarom is het belangrijk dat je samen met je netbeheerder inzicht krijgt in het energieverbruik van je bedrijf en waar mogelijk aanpassingen doet. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. Zelfstandig of samen met andere ondernemers. 

 

In de sidebar aan de zijkant van dit bericht tref je een presentatie aan van de directeur Beleid en Energietransitie van Netbeheer Nederland, en een presentatie van het Landelijke Actieprogramma Netcongestie. 

 

Meer informatie en bron van bovenstaande tekst: https://www.ondernemen.nl/netcongestie