Sinds 1 januari 2016 staat www.chemischestoffengoedgeregeld.nl online.

Op deze website vindt u als ondernemer de informatie die u nodig heeft om te kunnen voldoen aan REACH en CLP. Per chemische stof, mengsel of voorwerp kunt u eenvoudig achterhalen welke wettelijke verplichtingen er zijn op basis van de Europese REACH- en CLP-verordeningen én de relevante Nederlandse Arbo-wetgeving.

De complexe regelgeving is vertaald in een heldere webdialoog. U geeft antwoord op vragen over:

  • uw rol in de keten;
  • hoeveel u produceert, importeert, mengt, vervoert, verwerkt of verbruikt;
  • hoe gevaarlijk de stof is.

Na maximaal 8 clicks weet u wat u moet doen! U krijgt actiepunten en een stappenplan toegesneden op uw situatie. Als u deze actiepunten opvolgt en het stappenplan uitvoert, voldoet u in belangrijke mate aan de wettelijke verplichtingen voor REACH en CLP.