Één van de Chroom(VI)-consortia, CTACSub, heeft de Europese brancheorganisaties gevraagd om de autorisatieaanvraag van CTACSub actief te ondersteunen. Tijdens een vergadering in Brussel op 26 januari 2016 is dit verzoek door de brancheorganisaties unaniem afgewezen. De reden is terug te lezen in onze publicatie over de positie van Vereniging ION, die eerder op deze website is geplaatst (http://vereniging-ion.nl/positie-vereniging-ion-cro3-chroomtrioxide-casnummer1333-82-0-dossiers). De door Vereniging ION verwoorde positie geldt eigenlijk voor alle brancheorganisaties.

Wel hebben de diverse Europese brancheorganisaties aangegeven dat een algemeen verbod op Chroom(VI) niet in het belang is van de Europese maakindustrie als geheel en de industrieel oppervlaktebehandelende branche in het bijzonder. Het uitgangspunt is dat er veilig gewerkt moet worden met SVHC-stoffen, maar dat door generieke verboden er geen werkgelegenheid naar buiten de EU gedrukt mag worden, die beter binnen de EU uitgevoerd kan worden. Wij hanteren daarom generiek de stelling: vervangen als het kan, maar autoriseren waar het nodig is, om de maakindustrie in Europa sterk te houden. Het overleg tussen de diverse Europese organisaties en CTACSub heeft geresulteerd in een open brief, die hieronder als bijlage is toegevoegd. Deze brief zal de komende weken in de Europese landen aan het bevoegd gezag en de zogenaamde competent bodies ter hand worden gesteld.

Deze brief is momenteel nog ondertekend door 13 organisaties, maar de steunbetuigingen blijven binnenkomen. De verwachting is dat uiteindelijk ca. 25 Europese (koepel)organisaties daadwerkelijk de brief onderschrijven. De reden dat niet gewacht wordt op het moment dat alle steunbetuigingen (en logo’s en handtekeningen) binnen zijn, is dat in juni de eerste voorstellen van ECHA worden verwacht. De brief moet dan reeds op de diverse bureaus liggen. Er zal dus wel een tweede en mogelijk zelfs een derde versie van de brief komen. Echter Vereniging ION zal deze niet meer publiceren op de website, omdat de tekst inhoudelijk onveranderd blijft. Overigens hebben ook diverse landenorganisaties zich achter het initiatief geschaard. Vandaar dat er ook logo’s van bijvoorbeeld, de ZVO (Zentral Verband Oberflächetechniek - Duitsland) en Vereniging ION (Nederland) zijn toegevoegd. Echter ook een entiteit als de VDMA (Vertritt den Maschinenbau und den Anlagenbau – Duitsland) heeft haar steun inmiddels uitgesproken en zal de brief ondertekenen.