Vereniging ION organiseert op woensdag 7 december een themabijeenkomst over Wet- en Regelgeving. Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Hieronder treft u meer informatie over de inhoud van het programma aan.

Het programma zal er als volgt uit zien:

13.00 – 13.30 uur    Ontvangst
13.30 – 13.40 uur    Welkom – Egbert Stremmelaar (Vereniging ION)
13.40 – 14.10 uur    Stand van zaken 5xBeter en blootstellingsscenario’s – Jos van de Werken (Koninklijke Metaalunie)
14.10 – 14.40 uur    Wat kunnen we collectief doen? – Egbert Stremmelaar (Vereniging ION)
14.40 – 15.00 uur    Pauze – gelegenheid om te netwerken
15.00 – 16.30 uur    Stand van zaken en toelichting gebruik webtool Metaal&Milieu – Marjan Hillmann (Hillmann Integrale BedrijfsMilieuzorg
16.30 – 16.45 uur    Vastleggen vervolgafspraken en afsluiting

5xBeter en blootstellingsscenario’s
In 2015 heeft de Inspectie SZW een brief over blootstellingsscenario’s aan de oppervlaktebehandelende bedrijven gestuurd, waarin een voorwaarde was dat de branche zich zou aansluiten bij de resultaten van 5xBeter. Inmiddels is er behoorlijke voortgang geboekt en willen we de oppervlaktebehandelende bedrijven bijpraten over de stand van zaken. Gezamenlijk zal er voor de bloostellingsscenario’s een actieplan gemaakt worden om tot een collectieve aanpak te komen.

Webtool Metaal&Milieu
Welke wetten gelden er voor mijn bedrijf? Welke vergunningen heb ik nodig? Met welke wijzigingen moet ik rekening houden? Herkent u deze vragen en worstelt u met de antwoorden? Dan is deze presentatie zeker interessant voor u. Marjan Hillmann zal u o.a. bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook zal zij de nieuwe webtool toelichten, die u moet helpen bij het formuleren van de antwoorden op de bovenstaande vragen.

Aanmelden
Wilt u bij deze themabijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan aan door een e-mail te sturen aan henraat@vereniging-ion.nl.
Deelnamekosten zijn voor Vereniging ION-leden gratis. Voor niet-leden en bij no-show wordt er € 45,- in rekening gebracht.

Locatie
De themabijeenkomst vindt plaats bij:
Vereniging ION
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein