Vereniging ION werkt aan de “license to operate” voor de toekomst van de branche. Immers, een innovatieve maakindustrie kan alleen bestaan met een oppervlaktebehandelende branche die voortdurend in ontwikkeling is en blijft.

De branche kenmerkt zich door te werken aan duurzaamheid op 3 niveaus:

 • Duurzame bedrijven: Voor de continuïteit moeten bedrijven meegroeien in de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland gesteld heeft om ook op de langere termijn rendabel te zijn en daarbij goede werkgevers te blijven .
 • Duurzame producten: De producten, die de branche behandeld, moeten onder andere lang meegaan en daarbij er fraai uitblijven zien.
 • Duurzame productiemethoden: Bedrijven moeten mee kunnen gaan in de maatschappelijke vraagstukken die zijn onder andere: verminderen van energieconsumptie en CO2-uitstoot, afvalreductie, verminderen van het gebruik van gevaarlijke (SVHC) stoffen en daar waar nodig het veilig gebruik van deze stoffen (goed werkgeverschap).

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION) is een branchevereniging 4.0, die voor en namens de branche werkt aan: 

 • Belangenbehartiging, onder andere met betrekking tot de wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal.
 • Versterken van de branche door bedrijven te ondersteunen op niet-competitieve vlakken. Dit is onder andere opleidingen ontwikkelen en geven, tools voor veilig werken en het voeren van kwaliteitssystemen.
 • Verstrekken van (technische) kennis door onder andere het uitgeven van een vakblad, innovaties en samenwerkingen te initiëren/stimuleren en het organiseren van events.

Op dit moment is het bestuur van Vereniging ION op zoek naar een voorzitter (m/v).

Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit een vicevoorzitter, penningmeester en 5 algemene bestuursleden. De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden wordt gedaan door het verenigingsbureau met een directeur als directe leidinggevende, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor het bestuur en de leden.

Aan Vereniging ION zijn nog twee rechtspersonen (Vereniging Qual.ION en Stichting Innovat.ION) verbonden, waar de voorzitter van Vereniging ION een rol in heeft te vervullen.

Functie-eisen

Van de nieuwe voorzitter verwachten wij dat hij/zij voldoet aan:

Vaardigheden:

 • Een verbindende persoonlijkheid;
 • Heeft een visie en affiniteit met de maak-/metaalindustrie en in het bijzonder oppervlaktetechnieken;
 • Beschikt over voldoende relevante bestuurlijke ervaring en vaardigheden;
 • Mag geen bestuurder zijn van een lid van Vereniging ION;
 • Zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn/haar persoonlijke en zakelijke belangen, en de belangen van Vereniging ION;
 • Kan leidinggeven en bewaakt de gang van zaken tijdens (bestuurs)vergaderingen;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Is een teamplayer en creëert door samenwerking draagvlak;
 • Is in staat tot samenbinden van meningen en is efficiënt in het besluitvormingsproces van het bestuur.

Algemene taken:

 • Zit vergaderingen voor en leidt deze;
 • Fungeren als woordvoerder van de vereniging (extern);
 • Een inspirerende gesprekspartner;
 • Zorgt samen met de directeur voor goede en duidelijke communicatielijnen tussen het bestuur, en de besturen van de rechtspersonen die verbonden zijn met Vereniging ION;
 • Stuurt het verenigingsbureau, namens het bestuur, aan op gepaste afstand en betrokkenheid;
 • Is in staat de visie en missie vast te leggen in een (meerjaren)beleidsplan en deze, in samenwerking met de directeur, te vertalen naar een activiteitenplan;
 • De voorzitter conformeert zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Vereniging ION, en ziet toe op de naleving hiervan;
 • Blijft zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de branche.

Wat bieden wij:

 • Een interessante branche die sterk in ontwikkeling is;
 • Enthousiaste bestuursleden en bureaumedewerkers;
 • Een passende vergoeding.

Tijdsbesteding:

 • 1 dag in de week.

Soort dienstverband:

 • Een zakelijk contract voor 3 jaar met de mogelijkheid om 2 maal 3 jaar (aansluitend) te verlengen.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter a.i., Marijke de Vries (06 - 53 69 29 75 of via voorzitter@vereniging-ion.nl

De huidige geldende statuten zijn op deze website terug te vinden. Echter, deze zijn "under construction". De vereniging heeft inmiddels nieuwe statuten gepresenteerd, die ook door de Algemene Ledenvergadering zijn omarmd. De introductie heeft door de coronabeperkingen wat juridische vertraging opgelopen. Dit zal de komende maanden worden opgelost. Indien gewenst kunt u de nieuwe statuten via bovenstaande e-mailadres opvragen.

De benoeming van de nieuwe voorzitter zal via de benoemingsadviescommissie en conform de benoemingsprocedure verlopen. In de benoemingsadviescommissie zitten de volgende bestuursleden;

 • Marijke de Vries
 • Heinrich Guth
 • Steffan Hogenberk

Bent u de voorzitter die wij zoeken? Stuur dan uw sollicitatiebrief per e-mail naar voorzitter@vereniging-ion.nl

Sluitingsdatum vacature: 31-12-2020