Normnr. Titel / Omschrijving Status Commissie-werkgroep
NEN-EN-ISO 1461:2009 nl Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden    
NEN-EN 10346:2007 en Continu-dompelbeklede platte staalproducten - Technische leveringsvoorwaarden    
NEN-EN-ISO 14713:2010 nl Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie     
                 " Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en corrosieweerstand    
                 " Deel 2: Thermisch verzinken    
                 " Deel 3: Sherardiseren    
NEN-EN-ISO 2081:2009 Metallieke en andere deklagen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende behandeling van ijzer of staal    
NEN 5255:1976 nl Anodische oxidelagen op aluminium en aluminiumlegeringen, aangebracht volgens een gelijkstroom/zwavelzuur- of gelijkstroom/zwavelzuur/oxaalzuur-proces.     
NEN-EN-ISO 2063:2005 en Thermisch spuiten - Metallieke en andere niet-organische deklagen - Zink, aluminium en hun legeringen     
NEN-EN 10209:2012 en Technische productdocumentatie - Woordenlijst - Termen betreffende technische tekeningen, productbeschrijving en aanverwante documentatie    
NEN-EN-ISO 28722:2011 en Glasachtig en porselein email - Kenmerken van email deklagen aangebracht op stalen panelen bestemd voor architectuur    
NEN-5254:2003 nl Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem).     
NEN-EN 15773:2009 nl Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) –    
  Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen