Week van de Oppervlakte Technologie 2018

https://vereniging-ion.nl/week-van-de-oppervlakte-technologie-2018                               4 - 8 oktober 2016

Bekijk hier het programma of meld u aan!


35 brancheorganisaties werken samen om een uniek Benelux evenement neer te zetten.

Het is zo gewoon dat we het ons nauwelijks realiseren, maar vrijwel alles wat we gebruiken en om ons heen zien heeft wel een oppervlaktebehandeling ondergaan. De carrosserie en het chassis van een auto, een fietsframe, de kraan in de keuken en/of badkamer, onderdelen van een mobiele telefoon. Maar ook metalen gevelbeplating en kozijnen van gebouwen, hekwerken en brugleuningen en delen van machines en procesinstallaties. Oppervlaktebehandelaars en gespecialiseerde toeleveranciers maken producten duurzamer, fraaier en verbeteren de materiaaleigenschappen en/of voegen er specifieke functionaliteiten aan toe.

De methoden om dit te bereiken lopen sterk uiteen. Van ambachtelijk handwerk tot gerobotiseerde industriële processen. Van organische, elektrochemische en metallieke deklagen tot geavanceerde smart en nano-coatings. Dit onderstreept de veelzijdigheid van deze sector.

Innovaties en toegevoegde waarde centraal

De Week van de Oppervlaktetechnologie is hét event op het gebied van oppervlaktetechnologie in de Benelux. Centraal in deze week staan de Vakbeurs Surface en het Oppervlaktetechnologiecongres, die van 4 tot en met 6 oktober 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvinden. Op 7 en 8 oktober 2016 zullen er open dagen bij diverse bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie zijn.

Oppervlaktebehandeling is van essentieel belang voor menig product. Het doel van de Week van de Oppervlaktetechnologie is om iedereen die iets met oppervlaktetechnieken heeft te informeren over heden en toekomst van de oppervlaktetechnologie in Nederland. Hierbij is er zowel aandacht voor de technologie, de mens als initiator, innovator en gebruiker, alsook de invloed van wet- en regelgeving op de ontwikkeling van de technologie.

De Week van de Oppervlaktetechnologie richt zich o.a. op constructeurs, industrieel ontwerpers, architecten, technisch managers, inkopers, studenten van relevante opleidingen, vakmensen die regelmatig oppervlaktetechnieken toepassen zoals in de automotive, bouw, infra, machinebouw en vliegtuigindustrie en uiteraard de oppervlaktebehandelende sector zelf.

Uiteenlopende activiteiten

De Vakbeurs Surface vindt dit jaar plaats in de Brabanthal van de Brabanthallen in Den Bosch. Deze beursvloer van 9.000 m2 is één van de pijlers van de Week van de Oppervlaktetechnologie. Op de beurs is er speciale aandacht voor innovatie (waaronder de ION Borghardt Award), zijn er exposities ingericht zoals Surface Solutions, “Trots op” en Future Skins en worden er diverse workshops gegeven. In het Surface Lab kan men kwaliteit ervaren en zelf testen uitvoeren. Zijn er diverse themapleinen zoals het Opleidingsplein, het Kleurenplein, het Glasplein, het 3D Printing Plein en het Reinigingsplein. Uiteraard is er ook veel gelegenheid voor ontmoeten, netwerken en informeren, waaronder met diverse brancheverenigingen en het bevoegd gezag.

In de 3 naastgelegen zalen (Paradezaal, Carrouselbar en Boschzaal) en deels op de beursvloer vindt het congresprogramma (>70 lezingen, infosessies, spreekuren en masterclasses) plaats waarbij contactmomenten worden gerealiseerd tussen bedrijven uit de oppervlaktebehandelende industrie, gebruikers en toepassers van producten die voorzien zijn van een oppervlaktebehandeling, studenten, bevoegd gezag en kennisinstituten. Een groot aantal voordrachten en discussiemogelijkheden geven een overzicht van de huidige stand van de technologie en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van techniek en wet- en regelgeving, die de toekomst van de branche in hoge mate zullen bepalen. Ook zal er veel aandacht zijn voor maatschappelijke thema’s. Zie hiervoor het programma van de Week van de Oppervlaktetechnologie op http://vereniging-ion.nl/programma-week-van-de-oppervlaktetechnologie.

In totaal hebben meer dan 30 brancheverenigingen, diverse kennisinstituten waaronder 12 hogescholen en universiteiten, innovatieve bedrijven en onderzoeksinstituten uit Nederland en België, alsmede vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en enkele kwaliteitsorganisaties hun bijdrage toegezegd.

ION Borghardt Award

Bedrijven en personen die innovatieve producten en/of diensten ontwikkelt hebben voor de oppervlaktebehandelende industrie, kunnen hun innovatie aanmelden voor de ION Borghardt Award. Aanmelden kan nog tot en met 31 augustus via http://vereniging-ion.nl/ion-borghardt-award-2016

Stichting Borghardt Fonds organiseert iedere 2 jaar een innovatie award, de ION Borghardt Award, voor de meest innovatieve ontwikkeling ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie.
De voorzitter van het stichtingsbestuur is dr.ir. Hans van der Weijde, Program manager Packaging, India, Thrust bij Tata Steel Europe en voorzitter van het Kennisplatform Oppervlaktetechnologie (KP.OT).

Elke editie wordt door het stichtingsbestuur een jury benoemd, die raakvlakken heeft met de aandachtsvelden die voor de betreffende editie van de ION Borghardt Award worden gevraagd. Voor de award van 2016 bestaat de jury uit de volgende 3 personen:

 • Voorzitter/jurylid: dr.ir. Arjan Mol; Universitair Hoofddocent Corrosietechnologie en Elektrochemie, afdeling Technische Materiaalwetenschappen aan de TU Delft.
 • Jurylid: dr.ir. Johan Zijp; Manager Central Laboratory bij DAF Trucks Eindhoven.
 • Jurylid: Veli Görür; Category Manager bij Lely Industries Maassluis.

De jury zal bepalen wie voor deze editie het meest innovatieve idee heeft ingediend. Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u op http://vereniging-ion.nl/ion-borghardt-award-2016.

De 10 beste inzendingen worden genomineerd en zullen tentoongesteld worden op een speciale expositie voor de ION Borghardt Award bij de ingang van de beurs. De winnaar ontvangt naast de award (gemaakt door beeldend kunstenaar Marcel Bastiaans), de eeuwige roem en de plaquette, ook media-aandacht in onder andere het Vakblad Oppervlaktetechnieken. Het betreft onder andere een groot redactioneel artikel waarin het belang van uw inzending wordt weergegeven. Tevens wordt er voor de beste studenteninzending is een geldprijs van € 500,- beschikbaar gesteld.

De ION Borghardt Award wordt tijdens de opening van de Week van de Oppervlaktetechnologie op 4 oktober uitgereikt door drs. Jeroen Heijs, lid van het managementteam van het Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 

Kunstenaars in de oppervlaktetechniek

Tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie wordt tevens gestart met de 2e editie van ‘Kunstenaars in de oppervlaktetechniek’. Gedurende een jaar zal Vereniging ION een kunstenaar, die zich onderscheid door te experimenteren met oppervlaktetechnieken, centraal stellen.

Marcel Bastiaans, maker van de ION Borghardt Award 2016, is 56 jaar en heeft onder andere kunstwerken gemaakt voor opdrachtgevers als Tata Steel, Carglass, Philips, Lamborghini en Porsche. Marcel is geboren in Arnhem en heeft als vaste standplaats zijn atelier in Oirschot. Zijn stijl noemt hij emotioneel realisme. Zijn motto is volg je hart en doe wat je het liefste doet. Daar word je gelukkig van. Zijn doel is een lach op je gezicht te krijgen. Hij exposeert wereldwijd, en is nu voor 6 maanden aan het werk in New York. Hij verwacht overigens wel bij de opening van de Week van de Oppervlaktetechnologie aanwezig te zijn.

De ION Borghardt Award 2016 is een 3D schilderij van 90 x 90 cm met uiteraard de specifieke Marcel Bastiaans-kenmerken. Vrijwel alle beschikbare oppervlaktebehandelingen zijn als elementen terug te vinden in het schilderij. Gedurende het komende jaar zullen kunstwerken van Marcel op diverse evenementen van Vereniging ION aanwezig zijn.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van Europa en Nederland maakt wetten en ziet toe dat deze wetten uitgevoerd worden. Over het algemeen komen de mensen, die hierbij betrokken zijn, niet uit de branche. Om tot goede en uitvoerbare wetten te komen is het derhalve noodzakelijk om deze mensen te informeren en daar waar nodig te corrigeren. Hierbij komt dat de branche, door haar technische oriëntatie, vaak niet goed laat zien hoe innovatief de branche is. De Week van de Oppervlaktetechnologie is daarom ook nadrukkelijk bedoeld om het bevoegd gezag te laten zien hoe de branche haar plaats heeft in de supply chain, maar ook hoe zij bezig is om invulling te geven aan veilig werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie.

Op dinsdag 4 oktober zal, na de opening van de Week van de Oppervlaktetechnologie en de uitreiking van de ION Borghardt Award, een rondgang gemaakt worden met een aantal vertegenwoordigers van het bevoegd gezag om een aantal (innovatieve) bedrijven te bezoeken. Tevens is er een (besloten) bijeenkomst waarbij enkele ondernemers in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Gedurende de Week van de Oppervlaktetechnologie zullen er meerdere contactmomenten (spreekuren) ingericht worden waarbij bezoekers zelf met het bevoegd gezag in gesprek kunnen gaan.

Onderwijs

In het reguliere onderwijs wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de diverse oppervlaktebehandelingstechnieken. Er is geen specifieke opleiding en zelfs in traditionele opleidingen zoals werktuigbouw of mechatronica wordt het vak oppervlaktebehandeling niet of nauwelijks gegeven.

De branche heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van adequaat lesmateriaal. Dit lesmateriaal is ontwikkeld volgens de NLQF-richtlijnen en kent een onafhankelijke examinering. Daarmee is het bruikbaar voor zowel het volwassenenonderwijs, alsook het reguliere onderwijs. De eerste pilots voor het reguliere onderwijs gaan binnenkort van start. De cursussen voor het volwassenonderwijs, zowel de klassikale alsook de bedrijfsinterne cursussen, worden al volop gegeven (http://vereniging-ion.nl/opleidingen-overzicht).

Om een gevoel te krijgen van de materie wordt er op donderdagochtend 6 oktober een masterclass van 2 uur gegeven over corrosiebescherming door dr.ir. Arjan Mol (TU Delft) en dr.ir. Hans van der Weijde (Tata Steel).

Jubilea

Tijdens de business-/netwerkavond op woensdag 5 oktober zal worden stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van dé branchevereniging voor de oppervlaktebehandelende industrie en het 60-jarig bestaan van het vakblad Oppervlaktetechnieken. Ook zullen we stilstaan bij 30 jaar Qualicoat en 10 jaar Qualisteelcoat.

Open dagen

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober zullen een aantal oppervlaktebehandelingsbedrijven een open dag organiseren. Iedereen kan dan met eigen ogen zien wat er allemaal in de branche gebeurd. Bedrijven die hieraan mee willen doen kunnen zich uiteraard nu al melden. De lijst met deelnemende bedrijven wordt vanaf 1 september 2016 gepubliceerd.

Toegangsprijzen

De toegang tot de Week van de Oppervlaktetechnologie (Vakbeurs Surface en/of het congresprogramma) is, bij voorregistratie, geheel kosteloos. Inschrijven kan via https://www.databadge.net/surf2016/reg/?link=00c2b4d89f8d7a2c14d1, alsmede via de diverse websites van de brancheverenigingen.
De toegangsprijs bij het loket (mocht u zich niet vooraf hebben geregistreerd) bedraagt € 25,- per dag.
Bij no-show, als u zich vooraf geregistreerd heeft, wordt € 25,- in rekening gebracht. De opbrengst zal worden geschonken aan een goed doel.

Bekijk hier het programma of meld u aan!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Week van de Oppervlaktetechnologie (Vakbeurs Surface en/of congresprogramma)? Kijk dan op de website www.surfacevakbeurs.nl of www.weekvandeoppervlaktetechnologie. Of op 1 van de website van de 26 brancheverenigingen, die meewerken aan dit evenement.


Voor deze editie is samengewerkt met bedrijven en instellingen uit België en Nederland.

35 brancheorganisaties

 • Aluminium Centrum
 • AutomotiveNL
 • Bond van Materialenkennis (BvM)
 • Booosting: platform voor koplopers in bouwinnovatie
 • Bouwen met Staal
 • BOVAG
 • Brainport Industries
 • Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA)
 • CarrosserieNL
 • Dutch Machinery for the Food Industry (DMFI)
 • European Association for Surface Treatment of Aluminium (ESTAL)
 • European Committee of Surface Treatment (CETS)
 • Federatie Dunneplaat (FPD)
 • FOCWA
 • Kennis Platform Oppervlakte Technieken (KPOT)
 • Koninklijke Metaalunie
 • Metaal Recycling Federatie (MRF)
 • Mikrocentrum
 • Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
 • Nederlands Kleurencentrum
 • OnderhoudNL Industrieel
 • Qualubel
 • Samenwerkende Nederlandse Staalbouwbedrijven (SNS)
 • Staal Federatie Nederland (SFN)
 • Stichting Borghardt Fonds
 • Stichting Zinkinfo Benelux
 • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
 • Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN)
 • Vereniging Metalen (VeMet)
 • Vereniging Metalen Ramen en Gevelelementen (VMRG)
 • Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI)
 • Vereniging Qual.ION
 • Vereniging Thermisch Spuiten (VTS)
 • Vereniging Verf en Drukinkt Fabrikanten (VVVF)
 • VOM België

21 opleidingsinstellingen en kennisinstituten

 • Aluminium Metal Knowledge
 • Avans Hogeschool
 • Centre of Expertise Biobased Economy
 • CSO Cleanroom Training
 • ECN
 • Hechtingsinstituut
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Hogeschool InHolland
 • Hogeschool Windesheim
 • Materials Innovation Institute (M2i)
 • OCAS
 • Opdrachtgeversoverleg Staalconservering (OGOS)
 • Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
 • Saxion Hogeschool
 • Sirris
 • Technische Universiteit Delft (TUD)
 • Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
 • TNO
 • Universiteit van Wageningen
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 • Werkgroep Circulaire Metaalketen

10 overheidsbedrijven, vertegenwoordigers bevoegd bezag en norminstituten

 • Inspectie SZW
 • Milieu Database
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infra en Milieu
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • NEN
 • Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • RIVM – REACH/CLP helpdesk