Titel presentatie:

Statische aarding in brand- en explosiegevaarlijke omgevingen

Korte toelichting presentatie:

Statische elektriciteit is een zwaar onderschat probleem in brandbare en explosiegevaarlijke omgevingen. De Europese richtlijn IEC60079-32-1 beschrijft nauwkeurig wat een gebruiker kan doen om risico’s van statische elektriciteit in ATEX omgevingen te minimaliseren. Tijdens de presentatie verduidelijken wij enkele belangrijke problemen, en tonen we u de weg naar een verbetering van de veiligheid op uw werkvloer.
Aan het einde van de presentatie kan u eveneens het gratis handboek “Grounding & bonding applications” bekomen, met een samenvatting en meer technische uitleg.

Deze presentatie is niet beschikbaar gesteld!

Spreker:

Ben van Tichelen MSc
Sales Engineer, ATHEX Industrial Suppliers

Informatie spreker:

Sinds zijn studies is Ben van Tichelen actief in een verkoopfunctie bij ATHEX Industrial Suppliers, waar van vader op zoon ATEX kennis werd doorgegeven. Door de zeer nauwe samenwerking met Newson Gale Ltd, is zijn kennis inzake het verminderen van statische elektriciteit in industriële processen enorm uitgebreid.

Quote/statement:

Statische elektriciteit is in de oppervlaktetechnologie vooral gekend als een uitstekende probleemoplosser. Bij het elektrostatisch verven wordt statische elektriciteit gebruikt voor een betere hechting. Echter wordt statische elektriciteit in de ATEX richtlijnen omschreven als één van de mogelijke ontstekingsbronnen, met eventueel brand- en explosie tot gevolg. Een goede beheersing van dit gevaar is van groot belang voor het beperken van ongevallen in deze industrie.