Titel presentatie:

Hechting en corrosiewering van coatings op verzinkt staal

Korte toelichting presentatie:

De duurzaamheid van gecoat verzinkt staal wordt door vele factoren beïnvloed: onder andere de agressiviteit van de omgeving, de samenstelling van de coating, maar zeker ook de oppervlaktechemie van het verzinkt staal. Deze presentatie benadrukt het grote belang van optimalisatie van de oppervlaktechemie van verzinkt staal en het effect op hechtings- en delaminatie-eigenschappen van coatings op verzinkt staal. Diverse oppervlaktekarakteriseringsmethodes om de oppervlaktechemie van voorbehandeld verzinkt staal en interactie met coatings in kaart te brengen passeren de revue.

Deze presentatie is niet beschikbaar gesteld!

Spreker:

dr.ir. Arjan Mol
Universitair Hoofddocent Corrosion Technology and Electrochemistry, TU Delft

Informatie spreker:

Arjan Mol behaalde zijn ingenieurstitel aan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft in 1996. Zijn afstudeerwerk was de studie naar verandering van functionele eigenschappen (waaronder corrosie-eigenschappen) na vervorming van vezel-metaallaminaten (GLARE). Verdieping in de fundamenten van corrosie en elektrochemie is verkregen tijdens zijn promotie-onderzoek naar de effecten van microstructurele variaties in aluminiumlegeringen op filiforme corrosie-eigenschappen. Na afronding van dit onderzoek in 2000 is Arjan Mol gedurende 6 jaar werkzaam geweest bij TNO Bouw, in de functies van projectleider en productgroepleider ‘Structurele levensduur van bouwconstructies en civiele werken’. Sinds april 2006 is Arjan Mol werkzaam bij de TU Delft en nu als universitair hoofddocent in de Afdeling Technische Materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft, met als focus Corrosietechnologie en Elektrochemie. Tevens is Arjan Mol sinds 2006 voorzitter van Working Party 8 ‘Physico-chemical methods for corrosion research’ en sinds 2014 voorzitter van de Science and Technology Advisory Committee van de European Corrosion Federation ECF en de International Scientific Committee van de jaarlijkse Europese Corrosieconferentie Eurocorr. Sinds 2011 is Arjan Mol ook Nederlands afgevaardigde in de International Corrosion Council ICC.