DE AWARD WORDT OP 11 APRIL TIJDENS DE ION DAG VOOR DE ONDERNEMER DOOR DE KUNSTENAAR ONTHULD.

Meld u aan voor de ION Borghardt Award

Vanaf 11 april 2018 is op de website www.vereniging-ion.nl de inschrijving geopend voor de ION Borghardt Award 2018. De thema’s waar dit jaar de aandacht op gelegd wordt zijn duurzaamheid, ketenoptimalisatie en innovatief bij markintroductie.

Duurzaamheid

De branche staat voor duurzaamheid. We kijken dan naar 3 invalshoeken.

Duurzame productieprocessen.
Duurzame bedrijven.
Duurzame producten die de branche voortbrengt.

Termen als circulaire economie, hergebruik van afvalstromen, milieu- en arbeidsveiligheid en energie consumptie reductie en alternatieve energie zijn hierbij leidend.

Ketenoptimalisatie

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Om het bedrijfsleven van Nederland concurrerend te houden moet de hele keten sterk zijn. Hier kan een toeleverancier, een laboratorium, maar ook een applicateur een belangrijke rol in spelen. Met andere woorden, wat doet een bedrijf om de ketenpartners te ontzorgen, de kwaliteit hoog, de traceerbaarheid goed en de kosten laag te houden.

Innovatief bij marktintroductie

Hoewel uiteraard ook ontwikkelprojecten zijn toegelaten, willen we hier vooral benadrukken dat onderzoek gevolgd moet worden door een marktintroductie en dus een reële markt moet bedienen. Immers het bedienen van een markt leidt tot omzet. En hier wil de jury graag zien dat er nieuwe wegen bewandeld worden. Dit kan zowel in productietechniek, alsook in product-marktcombinaties.

Criteria

Hoewel de aandacht dit jaar vooral op deze 3 onderwerpen wordt gelegd, is elke inzending met als uitgangspunt oppervlaktetechniek, een potentiele kanshebber. Een aantal steekwoorden als hulpmiddel daarbij zijn:

 • People, Planet en Profit
 • Ketenoptimalisatie
 • Nieuw in de markt
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Innovatief
 • Energiebesparing
 • Ontzorgen van de klant
 • Marktpotentie
 • Arbeidshygiëne/veiligheid
 • Marktbelang; beantwoord dit een marktvraag
 • Duidelijkheid en begrijpbaarheid

Opgemerkt wordt dat veel bedrijven goede ideeën hebben en baanbrekend bezig zijn. Bescheidenheid blijkt regelmatig een reden te zijn om het betreffende voorbeeld niet in te dienen. Ten onrechte blijkt vaak. Daarom bij deze de oproep om ook voor uw gevoel niet zulke baanbrekende innovaties, toch in te sturen. Ook studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun innovatieve idee in te zenden.

Jury

Stichting Borghardt Fonds organiseert iedere 2 jaar een innovatie award waarbij Vereniging ION de uitvoering verzorgt. De ION Borghardt Award, is voor de meest innovatieve ontwikkeling ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie.
De voorzitter van het stichtingsbestuur is dr.ir. Hans van der Weijde, Program manager Packaging bij Tata Steel Europe.

Elke editie wordt door het stichtingsbestuur een jury benoemd, die raakvlakken heeft met de aandachtsvelden die voor de betreffende editie van de ION Borghardt Award worden gevraagd. Voor de award van 2018 bestaat de jury uit de volgende 3 personen:

Voorzitter/jurylid: Prof.dr.ir. Arjan Mol; Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) van de afdeling Materials Science and Engineering (MSE) van de TU Delft.
Jurylid: t.b.a. op 11 april 2018.
Jurylid: t.b.a. op 11 april 2018.

Inschrijving

Inschrijven voor de ION Borghardt Award kan via de website www.vereniging-ion.nl vanaf woensdag 11 april tot en met vrijdag 7 september 2018. De genomineerden zullen tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 (13 -15 november ’s Hertogenbosch) op een walk of fame geplaatst worden. Tijdens de openingsceremonie van de Week van de Oppervlakte Technologie op 13 november zal de winnaar bekend worden gemaakt en zal de Award worden uitgereikt.

De jury bepaalt de uitslag. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Wat levert een ION Borghardt Award u op?

In de aankondigingen van de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 en de onderliggende evenementen zal aandacht worden besteed aan de ION Borghardt Award en de genomineerden. Tevens zullen de genomineerden tijdens het evenement in ’s-Hertogenbosch op het ION Borghardt Award plein (in het entreegebied van de SURFACE Campus en de ION Congres Campus) de inzending aan het publiek mogen tonen en zal aandacht worden besteed aan de genomineerden in de evenement catalogus (Vakblad OT nummer 2018/07).

De winnaar ontvangt naast de Award, de eeuwige roem en de plaquette, ook media-aandacht in onder andere het Vakblad OT (Oppervlakte Technologie). Het betreft onder andere een groot redactioneel artikel waarin het belang van uw inzending wordt weergegeven.

De Award is gemaakt door de Kunstenaar in de Oppervlakte Technologie 2018/2019 en zal op de ION Dag voor de Ondernemer op 11 april gepresenteerd worden. De maker van de Award zal bij de onthulling van de Award aanwezig zijn.

Indien de studentenprijs uitgereikt wordt (dit ter beoordeling van de jury), is er voor de winnaar, naast de eeuwige roem en een plaquette, een geldprijs van € 500,- beschikbaar. Uiteraard zal ook over deze innovatie een artikel in het Vakblad OT een artikel verschijnen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: