Van 13 - 15 november 2018 is ’s-Hertogenbosch de hoofdstad van oppervlaktebehandelend Nederland en België. Dan zal daar een belangrijk deel van de Week van de Oppervlakte Technologie plaatsvinden. De Week van de Oppervlakte Technologie bestaat uit de SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus. Tevens zal er een extra dag ingepland worden voor bedrijfsbezoeken.

Op de SURFACE Campus zult u onder andere diverse themapleinen aantreffen. En de ION CONGRES Campus zal veel aandacht besteden aan nieuwe technologieën en (proces)innovaties, alsook thema’s als wet- en regelgeving, veiligheid, energie en diverse substraten.

Naast deze opsomming zijn er nog veel ideeën, waarvan we er in ieder geval een aantal willen faciliteren. De kosten die voor de reeds benoemde activiteiten, maar ook voor een aantal onbenoemde activiteiten, gaan maken, willen we dekken door middel van PR-/Sponsordeals. Voor u betekent dit kans op extra zichtbaarheid tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018.

Mocht u naar aanleiding van de diverse pr-/sponsordeals belangstelling hebben, neem dan contact op met Vereniging ION (030 - 630 03 90 / info@vereniging-ion.nl) of 2XPO (073 - 629 32 09 / c.verhoeven@libema.nl).


Sponsoren 2018
Momenteel hebben de onderstaande bedrijven hun commitment met de organisatie vastgelegd:

  • AD Chemicals
  • Jetvertising
  • Vereniging Qual.ION
  • Reukema

Met de bijdrage van deze sponsoren kunnen diverse activiteiten gefinancierd worden.